Todelt bilde som viser fasader på den ene siden og parsellhager på den andre.

Utviklingen på Fornebu

Vil du bo i et av landets mest framtidsrettede boligområder? På Fornebu blir det nye boformer, store parker og friområder, gode transportmuligheter og et yrende næringsliv.

I Oslo-regionens kanskje aller vakreste omgivelser skapes det nå en helt ny bydel. Ved å bygge en variasjon av boliger tilpasset forskjellige livsstiler, utvikler vi bærekraftige og stabile bomiljøer på Fornebu – der du finner alt du behøver i gangavstand.

I løpet av årene som kommer skal det bygges omkring 11 000 boliger på Fornebu, og når utbyggingen er ferdig vil det være 25 000 bosatte og 30 000 arbeidsplasser her. OBOS skal bygge mer enn 5000 av disse boligene, og er dermed en av de sentrale aktørene som er med på å skape et helhetlig bomiljø på Fornebu.

Byen, parken og landet

På Fornebu møter det urbane det rurale – og slik skal det også være. Store grøntområder skal bevares, og bebyggelsen vil ha variert arkitektur og høyder. Det gjør at den urbane bebyggelsen smelter sammen med de åpne grønne områdene.

Fornebu deles inn i tre områder: Byen, parken og landet. Byen er det tette området langs de planlagte T-banestasjonene, hvor du vil finne et bredt tilbud av handel, næring, aktiviteter og kultur. Parken er området som ligger rundt Nansenparken, og landet er de rolige boligområdene lengst fra den kommende t-banen.

Illustrasjon av fasade og gårdsrom i Storøykilen.

Illustrasjon av boligprosjektet Storøykilen. Her skal vi bygge cirka 400 miljøvennlige boliger, fordelt på seks kvartaler.

Store ambisjoner for klima og innovasjon

Et av hovedmålene for Fornebu er at det skal være et nullutslippsområde innen 2027. Dette har Bærum kommune vedtatt i kommunedelplanen for Fornebu, og det innebærer at området har som mål å redusere både indirekte og direkte utslipp av klimagasser mot null.

For deg som bor eller jobber på Fornebu betyr det at det vil være enkelt å gjøre klimakloke valg, og OBOS er en av aktørene som bidrar og sørger for dette.

Det finnes allerede en rekke tilbud og tiltak på Fornebu som er positive for både miljøet og de som bor i nærområdet, blant annet Dyrk Fornebu. Dette er et initiativ OBOS står bak, i tett samarbeid med blant annet Bybonden. Dyrk Fornebu er et nettverk av gode initiativ, tiltak og idéer som skal gjøre området til et grønt, fremtidsrettet og hyggelig nabolag.

Fornebu skal også være et innovasjonsområde for utprøving av nye løsninger innen energi, grønn mobilitet og bygg. I 2019 var Fornebu blant annet med i et pilotprosjekt med elektriske sparkesykler, og på møteplassen Punkt testes det hele tiden ut nye konsepter, som beriker lokalmiljøet. I tillegg til å ha en rekke faste butikker på Punkt, er flere lokaler ledige til leie og tilgjengelige til å dra i gang små og store initiativer.

Bilde av buss 31 som går fra og til Fornebu.

Gode kollektivforbindelser – som blir enda bedre

Fornebu har allerede gode kollektivforbindelser med buss, og godt opparbeidede sykkelstier til Oslo sentrum, Sandvika og flere andre områder i nærheten. Det er naturligvis også enkelt å komme seg til og fra Fornebu med bil. Kjører du bil, vil du bruke omtrent ti minutter til Oslo sentrum, med normal trafikk.

OBOS er den største utbyggeren på Fornebu, og tar ansvar for mer enn utviklingen av egne eiendommer. Blant annet gjennom å bidra til finansieringen av den planlagte Fornebubanen.

Fornebubanen vil gjøre avstanden til Oslo enda mindre. Reisetiden vil være på omtrent tolv minutter fra Fornebu til Majorstuen. T-baneutbyggingen vil være den største i Norge i nyere tid, og målet er at t-banen skal stå klar innen 2027.

Nysgjerrig på prosjektene våre på Fornebu?

Salget er i gang på Oksenøya, Storøykilen og Nansenløkka – ta en kikk!