Oversiktsbilde over Kvarteret

Nå bygger vi Kvarteret

Et stort byggeprosjekt som Kvarteret involverer mange mennesker. Vi opptatt av å ta hensyn til både deg som skal flytte inn og du som bor i nabolaget. Følg med når Kvarteret bygges.

Trafikksikkerhet – for deg og dine

Kvarteret vil bli et populært område, og trafikksikkerhet står høyt på agendaen vår. Vi vil i byggeperioden jobbe aktivt med merking og skilting på området, og yrkessjåførene er både opptatt av og forpliktet til å overholde trafikkregler og å kjøre forsiktig. 

Trafikken til og fra byggeplassene vil for det meste gå via Messeveien. I enkelte faser i prosjektet Parsellen vil Nesgata bli brukt til utkjøring.

 

Illustrasjon av gate i Lillestrøm med sykkelfelt og fortau

 

Hold deg oppdatert om prosjektet 

Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg. Vi vil merke best mulig for gående, syklende og bilister når det er arbeid som påvirker framkommeligheten i området. Alle som befinner seg i nærheten av byggeplassen burde følge oppsatt merking.

Det er etablert en oppslagstavle med informasjon om status i prosjektene i Nesgata. Oppslagstavlen oppdateres etter hvert som prosjektene utvikler seg.

 

kvinne med sykkel og solsikker i sykkelkurven

 

Byggingen er i gang

Høsten 2019 flyttet Otto Olsen AS fra sine lokaler i Nesgata 19. I januar 2020 startet riving av de gamle byggene på tomten.

Første byggetrinn i Kvarteret, Kvartal 1 – Nestunet, startet 1. oktober 2020.

Det andre byggetrinnet i Kvarteret, Parsellen, startet byggearbeidene i oktober 2022 og forventes å være ferdigstilt 2024/2025.

Lyst til å ta en titt på boligprosjektene? Se visningstidene

Illustrasjon av en kvinne med oppsatt hår

Meld interesse

Lyst til å holde deg oppdatert på hva som skjer i boligprosjektene? Meld interesse her – så sørger vi for at du får med deg alle viktige nyheter og frister.