Ofte stilte spørsmål

Har du fortsatt noen spørsmål rundt OBOS Bostart? Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene om OBOS Bostart.

Hva er OBOS Bostart?

Hvorfor kjøpe bolig med OBOS Bostart?

Med OBOS Bostart kan du kjøpe en helt ny bolig til en lavere pris enn ordinær markedspris. Det betyr lavere lånebehov og krav til egenkapital. Når du kjøper boligen med OBOS Bostart blir du eier av hele boligen. Den eneste forskjellen er at når du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe boligen tilbake.

Se boligprosjektene som tilbyr OBOS Bostart

Hvordan fungerer OBOS Bostart?

Med OBOS Bostart kan du kjøpe en helt ny bolig til en lavere pris enn ordinær markedspris, mot at OBOS får retten til å kjøpe den tilbake. Boligen må være der du selv skal bo, altså din primærbolig.

Prisen OBOS betaler er opprinnelig salgspris, justert for prisutviklingen i markedet. Prisutviklingen tar utgangspunkt i boligprisindeksen til Eiendom Norge, og beregnes fra da du overtok boligen og fram til du tar kontakt om tilbakekjøp.

Den dagen boligen skal selges betaler du for deler av salgsomkostningene, eierskiftegebyr, oppgjør og innhenting av boligopplysninger. OBOS har også retten til å kreve at du innhenter boligsalgsrapport og tegner boligselgerforsikring, på egen regning, i forbindelese med OBOS BBLs kjøperett.

Merk at OBOS har tilbakekjøpsrett men ikke tilbakekjøpsplikt.

Har du kjøpt en OBOS Bostart-bolig før 1. mars 2022 gjelder andre kontraktsvilkår. Hvis du har noen spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt med oss på e-post.

Hvem kan kjøpe med OBOS Bostart?

Alle kan kjøpe bolig med OBOS Bostart – så lenge du er OBOS-medlem og boligen skal være der du selv skal bo, altså din primærbolig

Ikke medlem? Meld deg inn her.

Hva skjer når boligprisene faller?

Faller boligprisene, vil boligprisindeksen fra Eiendom Norge være negativ. I et slikt tilfelle vil prisen OBOS kjøper boligen din for være lavere enn det du betalte for boligen i utgangspunktet. Har markedsprisen falt når du selger, må du som har kjøpt med OBOS Bostart altså ta et tap, på lik linje med andre boligeiere. 

Kan jeg bruke OBOS Bostart for å kjøpe fritidsbolig eller pendlerbolig?

Kjøper du med OBOS Bostart skal boligen være der du selv skal bo, altså din primærbolig. Du kan altså ikke kjøpe fritidsbolig, pendlerboliger eller lignende med OBOS Bostart. 

Kjøp og salg

Kan jeg bruke OBOS-ansienniteten min når jeg kjøper bolig med OBOS Bostart?

Ja, når nye boligprosjekter legges ut for salg, gjelder forkjøpsretten i en kort, avgrenset periode. Informasjon om dette finner du på det enkelte boligprosjektets nettside. Etter salgsstart gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Kan jeg kjøpe bolig med OBOS Bostart på forkjøpsrett?

Ja, når nye boligprosjekter legges ut for salg, gjelder forkjøpsretten i en kort, avgrenset periode. Informasjon om dette finner du på det enkelte boligprosjektets nettside. Etter salgsstart gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Når må jeg bestemme meg for OBOS Bostart eller ordinært kjøp?

Det gjør du på kontraktsmøtet når kjøpekontrakten skal signeres.

Kjøper du med OBOS Bostart-kontrakt har du mulighet for å endre kontrakt til ordinær kontrakt inntil fire måneder før overtakelse av boligen, mot et gebyr.

Blir jeg eier av hele boligen?

Ja. Du står som eier av hele av boligen og har full råderett over den.

OBOS vil ha tinglyst en tinglysingssperre for å sikre at tilbakekjøpsretten blir respektert, men bortsett fra det blir boligen helt og holdent din. OBOS har plikt til å medvirke til tinglysing av eierskifter som gjennomføres i overensstemmelse med kjøpsvilkårene for OBOS Bostart.

Må jeg være OBOS-medlem for å kjøpe bolig med OBOS Bostart?

Hvilke boliger kan jeg kjøpe med OBOS Bostart?

Du kan kjøpe en OBOS Bostart-bolig i de fleste boligprosjektene. I de kommende årene tilbyr vi OBOS Bostart og OBOS Deleie på cirka 70 prosent av alle nye boliger i Stor-Oslo (Oslo og gamle Akershus). På landsbasis vil vi tilby OBOS Bostart og OBOS Deleie på cirka 50 prosent av alle nye borettslagsboliger. Dette gjør det mulig for mange flere å komme seg inn på boligmarkedet og eie sin egen bolig.

Her finner du boligprosjektene som tilbyr OBOS Bostart →

Kan jeg selge når jeg vil?

Ja, du kan selge boligen når du ønsker etter overtakelse.

Ved salg av boligen, må den tilbys skriftlig til OBOS. Prisen OBOS kan kjøpe for tar utgangspunkt i boligprisindeksen til Eiendom Norge, og beregnes fra da du overtok boligen og fram til du tar kontakt om tilbakekjøp. Den dagen du ønsker å selge betaler du for deler av salgsomkostningene, tilsvarende 1 % av tilbakekjøpsprisen, pluss eierskiftegebyr, ett oppgjør og innhenting av boligopplysninger. OBOS har også retten til å kreve at du innhenter boligsalgsrapport og tegner boligselgerforsikring, på egen regning, i forbindelese med OBOS BBLs kjøperett. OBOS har tilbakekjøpsrett, men ikke tilbakekjøpsplikt. Takker OBOS nei, kan boligen legges ut for ordinært salg med ordinære forkjøpsregler. 

Du har muligheten til å overføre eierandelen din til nærstående, for eksempel en sønn eller datter. Dette er forutsatt at den nærstående påtar seg de samme forpliktelsene som du selv har hatt. Ny eier må også framlegge finansieringsbevis. OBOS vil i slike tilfeller ikke kunne gjøre forkjøpsretten gjeldene.

Se generelle regler for overføring av bolig her

Lån og finansiering

Hvordan vil banken oppfatte OBOS tilbakekjøpsrett ved søknad om lån?

Banken forholder seg til avtalt kjøpesum og vurderer denne som panteobjektets verdi.

Vil det være noe problem å få lån med pant i andelen når OBOS nå har tinglyst tilbakekjøpsretten?

Nei.

Trenger jeg egenkapital?

Ja, for å få et boliglån er det et krav til egenkapital. Hvor mye egenkapital du trenger, avhenger av prisen på boligen du ønsker å kjøpe.

Kravet til egenkapital er 15 prosent av den totale kjøpesummen, inkludert fellesgjeld. Kjøper du en bolig hvor total kjøpesum er fire millioner, må du ha en egenkapital på 600.000 kroner.

Endre, avbestille og overføre

Kan jeg overføre boligen min til nærstående familiemedlem?

Ja, det kan du. Du kan selge og overføre din andel til et nærstående familiemedlem. Dette vil gå foran OBOS’ tilbakekjøpsrett, og vil følge regler for ordinært salg og overføring.

Den som overtar må

  • godta de samme forpliktelsene du selv har
  • underskrive en erklæring som bekrefter at de kjenner til tilbakekjøpsretten til OBOS

OBOS må

  • samtykke til overføringen, fordi OBOS opprettet en tinglysningssperre da du kjøpte boligen

Skal du overføre en bolig kjøpt med OBOS Bostart? Kontakt oss på bostart@obos.no.

Kan jeg avbestille før overtakelse?

Det kan du.

Ved avbestilling før vedtatt byggestart, påløper et gebyr på kr 100 000. Ved avbestilling etter vedtatt byggestart kan OBOS kreve erstatning for økonomisk tap som følge av avbestillingen. Et eksempel på økonomisk tap kan være om vi må selge andelen til en lavere pris enn opprinnelig kjøpesum, såkalt dekningssalg.

Kan jeg endre fra OBOS Bostart til ordinært kjøp etter kontraktsmøte?

Ja, det kan du. Senest fire måneder før overtakelse er det mulig å endre fra OBOS Bostart-kontrakt til ordinær kjøpekontrakt mot et gebyr.

Kan jeg endre fra ordinært kjøp til OBOS Bostart etter at kjøpekontrakt er signert?

Nei, det er dessverre ikke mulig å endre kjøpekontrakten fra ordinært kjøp til OBOS Bostart etter at kjøpekontrakt er signert.

Er det mulig å kjøpe brukte boliger med OBOS Bostart?

Nei, det er kun mulig å kjøpe nye borettslagsboliger med OBOS Bostart.

Se boligprosjektene som tilbyr OBOS Bostart

Selges alle nye boliger fra OBOS med OBOS Bostart?

I Stor-Oslo (Oslo og gamle Akershus) vil cirka 70 prosent av alle nye boliger de kommende årene tilbys med OBOS Bostart og OBOS Deleie. På landsbasis vil cirka 50 prosent av alle nye borettslagsboliger bli tilbudt med OBOS Bostart og OBOS Deleie. Denne store satsingen vil gjøre det mulig for flere å kjøpe sin egen bolig og komme seg inn på boligmarkedet. 

Her finner du boligprosjektene som tilbyr OBOS Bostart →

Hvordan vil tilvalg og endringer påvirke tilbakekjøpssummen?

Tilvalg og endringer som er bestilt fra og betalt til utbygger før overtakelse vil inngå i kjøpesummen, som skal indeksreguleres.

Eventuelle oppussinger og oppgraderinger i boligen etter overtakelse vil ikke påvirke OBOS' tilbakekjøpspris. Unntaket er påkostninger som borettslaget gjennomfører som medfører en økning av boligens felleslån. Slike påkostninger vil øke kjøpesummen med like mye som påkostningen økte fellesgjelden, men påkostningen vil ikke indeksreguleres.

Hvis jeg velger å kjøpe en frittstående garasjeplass etter jeg har kjøpt en OBOS Bostart-bolig, kan garasjeplassen selges tilbake til OBOS?

Ja, det er mulig.

Hvis du ønsker å selge garasjeplassen til OBOS er dette mulig dersom OBOS og kjøper blir enige om vilkårene for kjøpet.

Hvor kan jeg melde inn reklamasjoner?

Reklamasjoner på Bostart-boligen kan du melde i reklamasjonssystemet til borettslaget. Du får tilgang til dette når du overtar boligen din. 

Husk at det er viktig å melde inn mangler så tidlig som mulig.

Tilbakekjøpsrett

Hva er tilbakekjøpsrett?

Når du kjøper bolig med OBOS Bostart, har OBOS tilbakekjøpsrett. Det betyr at hvis du vil selge, må du ta skriftlig kontakt med OBOS og tilby OBOS å kjøpe boligen. Du må oppgi hva du kjøpte boligen for, inkludert eventuelle tilvalg og endringer. Dette må dokumenteres.

Prisen baserer seg på den opprinnelig salgspris, justert for prisutviklingen i markedet. Prisutviklingen beregnes fra da du overtok boligen* og fram til du tar kontakt om tilbakekjøp.

OBOS har som hovedregel 30 dager på å beslutte om vi vil kjøpe boligen. OBOS Bostart-kjøper plikter å legge til rette for at OBOS kan befare boligen så snart som mulig etter at tilbud er gitt. OBOS har rett til å befare boligen før beslutningen om tilbakekjøp tas. OBOS' frist for å akseptere tilbudet løper tidligst ut ti dager etter at OBOS har hatt mulighet til å foreta befaring.

Ved tilbakekjøp av boligen betaler andelseieren for deler av salgsomkostningene, eierskiftegebyr, oppgjør og innhenting av boligopplysninger. OBOS har retten til å kreve at du innhenter boligsalgsrapport og tegner boligselgerforsikring, på egen regning, i forbindelese med OBOS BBLs kjøperett.

NB! OBOS har tilbakekjøpsrett, men ikke tilbakekjøpsplikt.

*Har du kjøpt en OBOS Bostart-bolig før 1. mars 2022 gjelder andre kontraktsvilkår. Hvis du har noen spørsmål rundt dette, ta gjerne kontakt med oss på e-post.

Hvorfor har OBOS tilbakekjøpsrett?

For å kunne tilby OBOS Bostart-priser, ønsker OBOS å ha muligheten til å få igjen noe av dette ved et eventuelt salg. For å hindre at noen får en tilfeldig gevinst og for å motvirke spekulasjon, tinglyser OBOS en tilbakekjøpsrett på boligen.

Når gjelder tilbakekjøpsretten?

Tilbakekjøpsretten gjelder etter overtakelse, siden du ikke kan videreselge boligen før overtakelse. Den gjelder derfor først etter at du har overtatt boligen.

Tilbakekjøpsretten varer inntil OBOS eventuelt har takket nei til tilbakekjøp og dermed sier ifra seg retten til tilbakekjøp. OBOS vil da sørge for sletting av heftelsen på boligen.

Kan jeg kjøpe meg ut av tilbakekjøpsretten?

Nei, du kan ikke kjøpe deg ut av tilbakekjøpsretten.

Hva skjer om OBOS ikke kjøper tilbake boligen?

Som andelseier må du skriftlig tilby OBOS å kjøpe boligen. Hvis OBOS ikke ønsker å kjøpe, står du fritt til å selge boligen i markedet med vanlig forkjøpsrett for OBOS-medlemmer.

Hva skjer med prisen hvis jeg har nedbetalt felleslånet?

Om du har helt eller delvis nedbetalt felleslånet, får du utbetalt indeksregulert kjøpesum. Gjenstår det noe felleslån trekkes dette fra, siden felleslånet følger boligen og overtas av OBOS.

Partneren min og jeg skal flytte fra hverandre. Hva gjør vi med boligen?

Dersom du har kjøpt sammen med en annen og dere opplever samlivsbrudd, kan dere enten selge boligen eller overføre andelen til den ene parten.

Ved overføring kan du benytte deg av retten til å overføre andelen til et nærstående familiemedlem. Dette utløser ikke OBOS' tilbakekjøpsrett.

Se generelle regler for overføring av bolig her 

NB! Ved overføringer der verken OBOS' tilbakekjøpsrett eller forkjøpsretten generelt gjelder, vil OBOS' rett fortsatt hefte ved boligen helt til OBOS får mulighet til å kjøpe boligen tilbake. 

Jeg har pusset opp boligen min. Vil dette påvirke tilbakekjøpsprisen?

Nei, tilbakekjøpsprisen reguleres kun etter boligprisindeksen til Eiendom Norge. Den justeres ikke i forhold til tilstand på boligen, og vil ikke korrigeres for oppussing, unormal slitasje eller dårlig vedlikehold.

OBOS står derimot fritt til å avstå fra kjøp dersom boligen er unormalt nedslitt eller av andre grunner.