Kriterier for OBOS Jubel

Det åpner for søknader fra 1. juli. Søknadsfristen er 15. september. Behandlingstid er 6 uker etter søknadsfristen, og alle vil motta svar på søknad uavhengig av utfall.

Dette kan dere søke om støtte til

OBOS Jubel støtter tiltak innen idrett, kultur, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak.

Tiltaket må

 • rette seg mot barn og unge (opptil 20 år).
  • Vi legger ekstra vekt på ungdom i alderen 13 til 19 år.
 • bidra til gode bo- og oppvekstmiljøer.
 • bidra til å senke den økonomiske terskelen for deltakelse innen idrett og kultur for barn og unge, og reduserer utenforskap hos barn og unge.
 • ha positiv betydning for lokalmiljøet.
 • bidra til å skape fysiske og sosiale møteplasser.
 • skape varig aktivitet for barn og unge.
 • generere frivillig innsats.
 • bidra til synlighet for OBOS.

Vi gir ikke tilskudd til reiser eller deltakelse på cuper, leiropphold, konkurranser og lignende.

Disse kan få tilskudd

 • Idrettslag og andre frivillige foreninger og organisasjoner.
 • Foreningen må være registrert i frivillighetsregisteret eller lignende, og støtten skal ikke gå til drift (sjekk Foretaksregisteret).
 • Foreningen eller tiltaket skal primært være i et område hvor OBOS har mange medlemmer eller nye boligprosjekter på gang.
 • Foreninger som har søkt tidligere år kan søke på nytt.

Det er i utgangspunktet ikke et øvre tak for tildeling. Flere søknader fra samme forening øker ikke sjansen for å få tilskudd.

Vi støtter ikke

 • kommersielle tiltak.
 • enkeltpersoner, enkeltutøvere og private lag.

Slik beslutter vi hvem som får tilskudd

 • Innstillingsutvalget, som består av representanter fra ulike fagområder i OBOS, vurderer og behandler alle søknadene, basert på søknadskriteriene for OBOS Jubel, og legger frem forslag til søknader som skal innvilges.
 • Representantskapets komité for samfunnsansvar, som består av OBOS-medlemmer, får presentert forslaget.
 • Listen over innvilgede søknader blir sendt til konsernledelsen for innstilling.

Opplysningene som blir behandlet er anonymiserte.

Svar på søknaden

 • Vi behandler søknadene samlet når søknadsfristen har løpt ut.
 • Alle søkerne vil få svar på e-post cirka 6 uker etter søknadsfristen.
 • Søkeren har ansvar for at e-postadressen er riktig skrevet. OBOS vil ikke oppsøke søkere med feil e-postadresse.

Hvis dere får tilskudd

 • Eventuelt tilskudd utbetales til den foreningen som er registrert i Brønnøysundregistrene, også når det er søkt på vegne av underavdelinger.
 • Støtten utbetales 30 dager etter fakturadato.
 • Arrangementer må gjennomføres i løpet av 2024.

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt oss på jubel@obos.no.