OBOS gir tilbake

Vi bygger muligheter – også innen kultur og idrett. Hvert år gir vi tilbake og i 2022 ga vi støtte til over 400 lag og foreninger.

OBOS Jubel

En av kjerneverdiene til OBOS er engasjement. Derfor setter vi av inntil ti prosent av overskuddet hvert år til samfunnsnyttige formål og frivillige organisasjoner som bygger felleskap og skaper liv mellom husene vi har bygget. 

Les mer om OBOS Jubel

OBOS-prisen

Har borettslaget eller boligsameiet utført bærekraftstiltak? OBOS Bærekraftpris gir et borettslag, boligsameie eller boligaksjeselskap muligheten til å vinne én million kroner! Søknadsfristen er 1. mars.

Les mer og søk her

Tiltak vi støtter

Vi støtter en lang rekke små og store idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære organisasjoner og tiltak over store deler av landet.

Se større tiltak vi støtter