Hopp til innhold

OBOS gir tilbake

Engasjement er en av kjerneverdiene til OBOS. Derfor gir vi ut inntil ti prosent av overskuddet hvert år til samfunnsnyttige formål og frivillige organisasjoner som bygger fellesskap og liv mellom husene. En del av overskuddet som deles ut er søknadsbasert, og ditt lag eller forening kan søke om støtte fra oss.

Søk om støtte fra OBOS gir tilbake

Vi bygger muligheter – også innen kultur og idrett. Hvert år gir vi tilbake gjennom søknadsordningen til OBOS gir tilbake, og i 2023 ga vi støtte til over 500 foreninger og idrettslag. Den orginale søknadsfristen 15. juni 2024 er flyttet til 15. oktober 2024, på grunn av dette vil ikke søknader bli behandlet før i november 2024.

Søknadsfristen er 15. oktober 2024.

Tiltak vi støtter

Vi støtter en lang rekke små og store idrettslag, kulturinstitusjoner, humanitære organisasjoner og tiltak over store deler av landet.

Se tiltak vi støtter

Historier fra OBOS gir tilbake

En ung gutt trikser med en fotball mens to medspillere ser på.

Det viktige nærmiljøet

I Grorud IL satses det stort på holdningsskapende arbeid, hvor ungdommen selv spiller en helt sentral rolle.