Hopp til innhold

Kriterier for OBOS gir tilbake

Fristen for å søke er 15. juni 2024. Søknader som er sendt innen den 15. februar vil behandles innen cirka 6 uker, og alle vil få svar uavhengig av utfall.

Dette kan dere søke om støtte til

OBOS gir tilbake støtter tiltak innen idrett, kultur, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak.

For denne søknadsperioden vil OBOS særlig vektlegge og gi støtte til foreninger og idrettslag som gir et aktivitetstilbud til barn og unge i sommerferien. Tilbud i uke 27-32 vil bli prioritert. Forutsetningen er at tilbudet er kostnadsfritt eller har lav økonomisk barriere for å kunne delta.

Tiltak

 • må primært rette seg mot barn og unge (opptil 20 år).
  • Vi legger ekstra vekt på ungdom i alderen 13 til 19 år.
 • må bidra til gode bo- og oppvekstmiljøer.
 • må bidra til å senke den økonomiske terskelen for deltakelse innen idrett og kultur for barn og unge, og redusere utenforskap hos barn og unge.
 • må bidra til å skape fysiske og sosiale møteplasser i lokalmiljøet.
 • må ha verdi over tid og skape varig aktivitet for barn og unge.
 • som arrangementer i lokalmiljøet for barn og unge innen idrett og/eller kultur vil bli prioritert.
 • må være tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje.
 • kan gjelde utstyr og annet som er nødvendig for å bedrive aktiviteten.
 • må bidra til synlighet for OBOS.

Vi gir ikke tilskudd til reiser eller deltakelse på cuper, leiropphold, konkurranser og lignende.

Disse kan få tilskudd

 • Idrettslag og andre frivillige foreninger og organisasjoner.
 • Foreningen må ha et organisasjonsnummer og være registrert i frivillighetsregisteret, og støtten skal ikke gå til drift (sjekk Foretaksregisteret).
 • Foreningen eller tiltaket skal primært være i et område hvor OBOS har mange medlemmer eller nye boligprosjekter på gang. Områder nord for Trondheim vil ikke bli prioritert.
 • Foreninger som har søkt tidligere år kan søke på nytt.

Det er i utgangspunktet ikke et øvre tak for tildeling. Flere søknader fra samme forening øker ikke sjansen for å få tilskudd.

Vi støtter ikke

 • kommersielle tiltak.
 • enkeltpersoner, enkeltutøvere og private lag.
 • skole, barnehage og FAU.
 • offentlig sektor.
 • områder der vi har begrenset andel OBOS-medlemmer.

Er du en kommersiell virksomhet, privatperson eller enkeltpersonforetak bør du heller finne en ideell organisasjon å samarbeide med. Unntak: Private virksomheter som søker med et ideelt formål vil vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle.

Slik beslutter vi hvem som får tilskudd

 • Innstillingsutvalget, som består av representanter fra ulike fagområder i OBOS, vurderer og behandler alle søknadene, basert på søknadskriteriene for OBOS gir tilbake, og legger frem forslag til søknader som skal innvilges.
 • Representantskapets komité for samfunnsansvar, som består av OBOS-medlemmer, får presentert forslaget.
 • Listen over innvilgede søknader blir sendt til konsernledelsen for innstilling.

Opplysningene som blir behandlet er anonymiserte.

Svar på søknaden

 • Vi behandler søknadene samlet når søknadsfristen har løpt ut.
 • Alle søkerne vil få svar på e-post cirka 6 uker etter søknadsfristen.
 • Søkeren har ansvar for at e-postadressen er riktig skrevet. OBOS vil ikke oppsøke søkere med feil e-postadresse.

Hvis dere får tilskudd

 • Eventuelt tilskudd utbetales til den foreningen som er registrert i Brønnøysundregistrene, også når det er søkt på vegne av underavdelinger.
 • Støtten utbetales 30 dager etter fakturadato.
 • Arrangementer og tiltak dere får støtte til må gjennomføres i løpet av 2024.