Hopp til innhold

Kriterier for OBOS gir tilbake

Fristen for å søke er 15. oktober 2024.

Dette kan dere søke om støtte til

OBOS gir tilbake støtter tiltak innen idrett, kultur, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak.

Tiltak

 • må primært rette seg mot barn og unge (opptil 20 år).
  • Vi legger ekstra vekt på ungdom i alderen 13 til 19 år.
 • må bidra til gode bo- og oppvekstmiljøer.
 • må bidra til å senke den økonomiske terskelen for deltakelse innen idrett og kultur for barn og unge, og redusere utenforskap hos barn og unge.
 • må bidra til å skape fysiske og sosiale møteplasser i lokalmiljøet.
 • må ha verdi over tid og skape varig aktivitet for barn og unge.
 • som arrangementer i lokalmiljøet for barn og unge innen idrett og/eller kultur vil bli prioritert.
 • må være tuftet på frivillig engasjement og dugnadsvilje.
 • kan gjelde utstyr og annet som er nødvendig for å bedrive aktiviteten.
 • må bidra til synlighet for OBOS.

Vi gir ikke tilskudd til reiser eller deltakelse på cuper, leiropphold, konkurranser og lignende.

Disse kan få tilskudd

 • Idrettslag og andre frivillige foreninger og organisasjoner.
 • Foreningen må ha et organisasjonsnummer og være registrert i frivillighetsregisteret, og støtten skal ikke gå til drift (sjekk Foretaksregisteret).
 • Foreningen eller tiltaket skal primært være i et område hvor OBOS har mange medlemmer eller nye boligprosjekter på gang. Områder nord for Trondheim vil ikke bli prioritert.
 • Foreninger som har søkt tidligere år kan søke på nytt.

Det er i utgangspunktet ikke et øvre tak for tildeling. Flere søknader fra samme forening øker ikke sjansen for å få tilskudd.

Vi støtter ikke

 • kommersielle tiltak.
 • enkeltpersoner, enkeltutøvere og private lag.
 • skole, barnehage og FAU.
 • offentlig sektor.
 • områder der vi har begrenset andel OBOS-medlemmer.

Er du en kommersiell virksomhet, privatperson eller enkeltpersonforetak bør du heller finne en ideell organisasjon å samarbeide med. Unntak: Private virksomheter som søker med et ideelt formål vil vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle.

Slik beslutter vi hvem som får tilskudd

 • Innstillingsutvalget, som består av representanter fra ulike fagområder i OBOS, vurderer og behandler alle søknadene, basert på søknadskriteriene for OBOS gir tilbake, og legger frem forslag til søknader som skal innvilges.
 • Representantskapets komité for samfunnsansvar, som består av OBOS-medlemmer, får presentert forslaget.
 • Listen over innvilgede søknader blir sendt til konsernledelsen for innstilling.

Opplysningene som blir behandlet er anonymiserte.

Svar på søknaden

 • Vi behandler søknadene samlet når søknadsfristen har løpt ut.
 • Alle søkerne vil få svar på e-post cirka 6 uker etter søknadsfristen.
 • Søkeren har ansvar for at e-postadressen er riktig skrevet. OBOS vil ikke oppsøke søkere med feil e-postadresse.

Hvis dere får tilskudd

 • Eventuelt tilskudd utbetales til den foreningen som er registrert i Brønnøysundregistrene, også når det er søkt på vegne av underavdelinger.
 • Støtten utbetales 30 dager etter fakturadato.
 • Arrangementer og tiltak dere får støtte til må gjennomføres i løpet av 2024.