Hopp til innhold

Personvern i OBOS-konsernet

OBOS verdsetter og er avhengig av medlemmer. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre nettsider, og vi kan forsikre deg om at all personlig informasjon behandles på en sikker måte.

Vi skal:

Illustrasjon av håndhilsing

Alltid basere oss på lovlige behandlingsgrunnlag og ikke samle inn, lagre eller behandle personopplysninger i større grad enn det vi har behov for eller benytte disse til andre formål enn hva vi har innhentet dem for.
Illustrasjon av et nøkkelknippe

Ha tilstrekkelige og gode sikkerhetstiltak, tilgangsstyringer og verktøy for å beskytte dine data.
Illustrasjon av tre mennesker rundt et bord med papirer

Tilrettelegge for individuelle tilpasningsmuligheter, herunder innebygget personvern og reservasjonsordninger, i nye tekniske løsninger.
Illustrasjon av henger på et tastatur

Gi deg mulighet for innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger så fremt dette lar seg gjøre innenfor gjeldende lovgivning og innenfor våre medlemsregler.
Illustrasjon av en hånd som peker opp

Ha et personvernombud som skal gi råd til OBOS om forpliktelsene som følger av personvernlovgivningen samt være med å kontrollere at OBOS overholder disse reglene.
Illustrasjon av to mennesker som ser på en presentasjon

Informere om hvordan dine personopplysninger samles inn, brukes og lagres. Dette gjør vi gjennom vår personvernerklæring som enkelt redegjør for hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine samt forteller deg hvilke rettigheter du har.

Mer om oss

OBOS BBL («OBOS») er eid av medlemmene. OBOS' hovedmål er å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse eiendommene. Samtidig utvikler og administrerer OBOS et fordelsprogram for medlemmene, der medlemmene kan ta del i ulike tjenester, tilbud og fordeler fra både selskap i OBOS-konsernet samt OBOS’ samarbeidspartnere. OBOS har også flere datterselskap som yter tjenester både til forbrukere og næringslivet.

All vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning. Personvern er også viktig for OBOS, våre OBOS-medlemmer og kunder/brukere av OBOS sine tjenester. For alle parter er det viktig at personopplysninger behandles på en sikker og trygg måte. Et medlemskap i OBOS kan eksempelvis være avgjørende for muligheten til å skaffe seg bolig. Det kan dreie seg om rettigheter som er bygget opp gjennom mange års medlemskap. Dette innebærer blant annet sterkt behov for sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av personopplysninger om medlemmene.

Samtidig med at det er nødvendig å registrere og lagre persondata om deg for å kunne yte våre tjenester, jobber vi kontinuerlig for å beskytte og respektere ditt personvern på best mulig måte.

Illustrasjon av OBOS sin chatbot

Oppdatering av personvernerklæringen

Siste oppdatering av OBOS' personvernerklæring ble gjort 22. mai 2023.

De største endringene handler om hvem OBOS deler enkelte av personopplysningene dine med:

  • OBOS vil av og til markedsføre med mer relevant og tilpasset innhold til det enkelte medlem eller ulike målgrupper hos eksterne medier, for eksempel i Schibsted. Derfor blir det lagt til et nytt kapittel i personvernerklæringen som gir mer informasjon om denne typen markedsføring. Der finner du også informasjon om hvordan du kan reservere deg mot dette.
  • Samarbeidspartnere som er en del av OBOS' fordelsprogram skal ha mulighet til å verifisere OBOS-medlemskapet ditt.

I tillegg er det noen mindre endringer og presiseringer i teksten, blant annet:

  • Det er nå definert hva en «OBOS-interessent» er, og at vi samler inn personopplysninger du gir i forbindelse med boligkjøp hos OBOS.
  • Datafactory er i tillegg til Folkeregisteret nevnt som eksempel på kilde som vi mottar personopplysninger fra, og at vi ajourholder kontaktopplysninger opp mot Folkeregisteret.
  • Flere selskaper i OBOS-konsernet bruker samme informasjonssystem, men tilgang og funksjonalitet for personopplysninger er definert ut fra behovet i jobben som gjøres.
  • Det er gjort enkelte endringer i kapittelet om hvem som er ansvarlig for behandling av personopplysninger i OBOS BBL, for å reflektere intern omorganisering.

Personvernerklæringen for OBOS-konsernet

Datterselskap og tjenester

Sist endret: 22. mai 2023