Hopp til innhold
Kvinne som tar bilde av en bygningsmodell.

OBOS Oppstart

OBOS Oppstart investerer i lovende tidligfase- og vekstselskaper med relevans for OBOS og bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.

Illustrasjon av en sparegris

Vi investerer...

i ting vi tror på, i gründere og oppstartsselskaper som bidrar til utvikling og vekst i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen – med fokus på miljø og bærekraft.

Illustrasjon av en grønn tommel opp

Vi ønsker å bidra...

til innovasjon og digitalisering, noe det historisk sett har vært lite av i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Heldigvis er det i ferd med å endre seg.

Vi har god erfaring...

med å støtte selskaper både operasjonelt og finansielt. Vi har investert i oppstartsselskaper helt siden 2017.

Vårt mål er å gjøre lønnsomme investeringer som bidrar til innovasjon og fornyelse av bransjen.

OBOS Oppstart er en strategisk investor og kan bidra med kompetanse, nettverk og kapital. Vi søker å bidra til vekst og finansiell utvikling – på selskapets premisser.

Hva investerer vi i?

Vi investerer i ting vi tror på og ser etter distributive teknologiselskaper med et stort vekstpotensial. Vi kan investere i vertikaler relevant for alle OBOS sine forretningsområder, men har et særskilt fokus på «proptech» og eiendomsteknologi. Vi investerer i hovedsak i selskaper med en validert forretningsmodell og betalende kunder.

Vi ser etter nordiske selskaper som henter kapital til såkorn eller vekstfaser. OBOS Oppstart har langsiktig kapital og kan følge selskapet gjennom flere utviklingsfaser.

Dette ser vi etter:

  1. Et godt team. Vi ser etter gründere med mye engasjement, relevant erfaring og store ambisjoner.

  2. Sterke verdiforslag. Vi ser etter selskaper som løser reelle problemer med unike produkter eller tjenester.

  3. Bevist etterspørsel. Vi ser etter selskaper som kan vise til etterspørsel i form av betalende kunder, piloter eller prosjekter.

  4. Plan for skalering. Vi ser etter selskaper som adresserer et stort marked og har en forretningsmodell som er skalerbar.

  5. Strategisk «fit». Vi ser etter investeringer som har en relevans for OBOS og bransjen.

  6. Potensial for Exit. Mulighet for å selge seg ut med god økonomisk avkastning.

Ikonillustrasjon av to grønne snakkebobler

Kontakt oss

Vi investerer i selskaper i en tidlig fase ved å tilby kapital, erfaring og kompetanse. Ønsker du å presentere noe for teamet? Fyll ut dette skjemaet og ta så kontakt med oss på oppstart@obos.no.

Selskaper vi har investert i

Relynk

Relynk samler, strukturerer og gir tilgang til sanntidsdata fra kommersielle bygg. Dataplattformen gir proptech-selskaper tilgang til data som legger grunnlag for å kunne tilby bedre tjenester til bygg.

Logoen til 7Analytics

7Analytics

7Analytics bruker AI og maskinlæring for å modellere og forutsi flomfare, overflatevann og andre naturfarer.

Logoen til Plaace

Plaace

Plaace tilbyr data og innsikt for å forstå aktiviteten i handelsområder. Kombinert med en markedsplass for å finne butikklokaler og leietakere.

Logoen til Parqio

Parqio

Parqio er en tech-startup som tilgjengeliggjør garasjeanlegg for fremtidens tjenester og behov gjennom sin komplette plattform for tilgangsstyring.

Logoen til Perlo

Perlo

Perlo hjelper prosjektledere innen eiendomsutvikling med å øke produktiviteten, redusere utslipp og eliminere kostnadsoverskridelser gjennom sin AI-drevne prosjekt- og risikopredikeringsassistent.

Wanda

Wanda henter, lagrer, fikser og returnerer ting til kundene på døren. Gjennom teknologi baner de vei for sirkulær logistikk og fjerner barrierer for gjenbruk og merbruk.

Logoen til OSC / Augment City

OSC / Augment City

Augment City kobler mennesker og data sammen på en intuitiv måte ved å gi visuell simulering av fremtidige løsninger med en digital tvilling.

Logoen til Unloc

Unloc

Bygger det digitale nøkkelknippet for adkomst i bolig- og næringsbygg

Logoen til hybel.no

Hybel.no

Markedsplass for hybler og digital utleieforvaltning

Logoen til Antler

Antler

Selskapsgenerator og fond som bygger og investerer i tidligfase-selskaper

Logoen til Construct Venture

Construct Venture

Fond som investerer i tidlig-fase selskaper innen bygg og anlegg med globalt potensial, eies av OBOS og AF Gruppen

Logoen til Senseloop

Senseloop

Senseloop er et selskap som tilbyr avansert datainnsamling ved hjelp av droner.

Avhendet portefølje

Logoen til Catenda

Catenda

Skybasert samhandlingsplattform (BIM-modellering) for byggebransjen.

Logoen til Spacemaker

Spacemaker

Programvare basert på kunstig intelligens for eiendomsutviklere. Selskapet ble solgt i 2020.

Logoen til Otovo

Otovo

Fremtidens energiselskap gjør det enkelt å produsere grønn energi på eget tak.

Illustrasjon av Nøstegaten i Bergen, slik OBOS ser for seg at den kan bli. Tegnet av Mad arkitekter.

Sikret seg mot flom med nytt analyseverktøy

Byrådet ønsket å verne det gamle bygget i Nøstegaten 72-74, men snudde da det ble avdekket fare for flom og vannskader. Nå skal OBOS bygge et helt nytt boligkompleks på tomten.

Digitale nøkler fra Unloc

Da OBOS investerte i teknologiselskapet Unloc, startet samtidig et omfattende prosjekt for å gi borettslag og sameier digitale nøkler.