Hopp til innhold
Slik ser OBOS for seg at Nøstegaten kan bli seende ut. Illustrasjon: Mad.

Sikret seg mot flom med nytt analyseverktøy

Byrådet i Bergen ønsket å verne det gamle bygget i Nøstegaten 72-74, men snudde da det ble avdekket fare for flom og vannskader. Nå skal OBOS bygge et helt nytt boligkompleks på tomten.

Foto:
Slik ser OBOS for seg at Nøstegaten kan bli seende ut. Illustrasjon: Mad.
Publisert:
søndag 1. oktober 2023

Siden TV 2 for åtte år siden bestemte seg for å flytte fra Nøstet har OBOS, sammen med andre aktører, jobbet med en felles reguleringsplan for å bygge boliger på eiendommen. Planen innebar å rive deler av Nøstegaten 72-74, bygget der TV 2 holdt til.

Byrådet gjorde imidlertid før jul i 2022 en snuoperasjon og ønsket at bygget i sin helhet skulle bevares og at det skulle bygges boliger i det eksisterende bygget. Prosjektet stod da i fare, blant annet fordi det eksisterende bygget ikke hadde bæreevne og begrenset mulighet for energieffektivisering, og dermed var lite egnet til boligformål.

Analyseselskapet 7Analytics, som OBOS eier en liten andel av, gjorde så en analyse av naturrisiko. Resultatet viste at det eksisterende bygget, uten inngrep, vil være utsatt for vannskader og flom.

Dagens byer og urbane strøk er preget av tette overflater, asfalt og betong, som ikke er dimensjonert for å ta imot store mengder nedbør.

Risikoen knyttet til store nedbørsmengder og stormflo var ett av flere argument som gjorde at byrådet snudde i saken.

For å få bukt med flomfaren vil hele fundamentet på tomten heves før det blir bygget boliger der.

For å undersøke om et eksisterende bygg vil tåle framtidige værforhold, må det utføres grundige analyser. Vanligvis er dette en manuell og tidkrevende prosess. Bergensselskapet 7Analytics har imidlertid utviklet en dataplattform med digitale verktøy for håndtering av naturrisiko som kan gjøre den samme jobben på noen få timer.

- Vi hadde bare seks dager på å vise byrådet utfordringene ved å bevare hele bygget og trengte en ekspert som kunne utføre flomanalyser og presentere et visuelt argument på kort varsel, sier Torstein Oen, prosjektleder i OBOS Nye Hjem.

- Ved å bruke FlomKuben ble det kjørt analyser for å modellere hvor vannet renner, samt mengden vann. FlomKuben ble også brukt for å identifisere hvor det er sannsynlighet for oppsamling av vann. Analysene ble videre brukt for å identifisere hvor en har sannsynlighet for vannskader i fremtiden, sier Helge Jørgensen daglig leder i 7Analytics.

Basert på analysene 7Analytics utførte, tilfredsstilte ikke planen om å bevare bygget kravene i TEK17.

- Området måtte utbedres for å tilfredsstille TEK17, og da måtte TV2-bygget endres eller rives for å tilfredsstille kravene, sier Helge.

I Nøstegaten 72-74 i Bergen sentrum skal OBOS og EGD Property bygge cirka 100 boliger.

Planen innebærer også å åpne opp området, som til nå til en viss grad har vært avstengt, for allmennheten.

De nye byggene blir lavere enn dagens bygg, og det skal bli luft mellom byggene. Dette vil også bedre sikt og lysforhold for bebyggelsen bak. Det planlegges å etablere møteplasser, nye torg og en barnehage på tomten. OBOS vil gjenbruke og demontere så mye som mulig av det eksisterende bygget for å bevare kulturhistorien og redusere miljøpåvirkning.

 

Fakta om 7Analytics

Klimaendringer og urbanisering stiller stadig nye krav til utbyggere, som hele tiden må håndtere et mer komplekst og omfattende risikobilde. Gründerne i 7Analytics har utviklet digitale analyseverktøy som kan forutsi risiko og dermed forhindre ødeleggelser på eiendom og infrastruktur knyttet til vær og klima. Plattformen er allerede tatt i bruk av flere aktører, deriblant OBOS, som allerede har tatt i bruk verktøyet når nye boligområder planlegges og utvikles. OBOS er også blant aktørene som har investert i oppstartsbedriften.

Innovasjon - relaterte artikler