Hopp til innholdet

10 råd til nye styreledere

Er du valgt som ny styreleder i borettslaget eller sameiet? Her er ti tips å ta med seg inn i den nye rollen og arbeidet.

1. Engasjement og sunn fornuft er gode egenskaper. Som styreleder skal du forholde deg til mange type mennesker og bidra til at styret tar gode beslutninger.

2. Gjør deg kjent med styrets oppgaver og boligselskapet ditt. Snakk med avtroppende styreleder, og si ja til oppstartmøte med forvaltningskonsulenten din i OBOS.

3. Bruk Styrerommet.no(Lenke ut) og følg med på informasjon fra OBOS.

4. Få oversikt over den økonomiske situasjonen, planer, prosjekter, avtaler, leverandører. Hva krever oppfølging?

5. Sett mål for styrets arbeid. Legg en plan for styremøter og hvilke oppgaver som bør prioriteres.

6. Som styreleder er det viktig å involvere hele styret. Skaff deg oversikt over styremedlemmenes kompetanse, engasjement og interesser. Det gjør det lettere å fordele oppgaver internt i styret.

7. Sørg for god kommunikasjon med beboerne og i styret.

8 Husk at hele styret skal behandle alle saker og fatte beslutninger i fellesskap.

9. Skaff deg mer kompetanse gjennom deltagelse på kurs og seminarer. OBOS arrangerer en rekke kurs for styremedlemmer, se oversikt på obos.no/kurs. Her kan du få nyttig info og sjekklister som hjelper deg til å jobbe smartere. Mange kursdeltakere synes også det er nyttig å utveksle erfaringer med andre styremedlemmer.

10. Kontakt forvaltningskonsulent når du er usikker eller hvis styret trenger hjelp til å få utført administrative oppgaver.

(Kilde: Carl Fredrik Arntzen, forvaltningskonsulent i OBOS og kursholder i «Styrearbeid i boligselskap»)

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her