Hopp til innholdet

10 råd til deg som er ny i styret

Er du valgt inn som nytt styremedlem i borettslaget eller sameiet? Her er ti tips å ta med seg inn i den nye rollen og arbeidet.

1. Engasjement og sunn fornuft er gode egenskaper. Som styremedlem skal du forholde deg til mange type mennesker og bidra til at styret tar gode beslutninger.

2. Gjør deg kjent med styrets oppgaver og boligselskapet ditt. Snakk med avtroppende styre, sørg for å få med litt historikk og husk at det er mye hjelp å få av din rådgiver i OBOS. 

3. Bruk Styrerommet og følg med på informasjon fra OBOS.

4. Få oversikt over den økonomiske situasjonen, planer, prosjekter, avtaler, leverandører. Hva krever oppfølging?

5. Sett mål for styrets arbeid. Legg en plan for styremøter og hvilke oppgaver som bør prioriteres.

6. Styreleder bør involvere hele styret. Det er sannsynligvis mange gode ressurser i styret - skaff dere oversikt over styremedlemmenes kompetanse, engasjement og interesser. Det gjør det lettere å fordele oppgaver internt i styret og få dem utført.

7. Bidra til god informasjon og kommunikasjon med både beboerne, eierne og internt i styret. 

8 Husk at hele styret skal behandle alle saker og fatte beslutninger i fellesskap.

9. Du kan øke din kompetanse ved å delta på kurs og seminarer i regi av OBOS. Se oversikt på obos.no/styre/kurs. Her kan du få nyttig informasjon og sjekklister som hjelper deg til å jobbe smartere. Mange kursdeltakere synes også det er nyttig å utveksle erfaringer med andre styremedlemmer. 

10. Kontakt din rådgiver når du er usikker eller hvis styret trenger hjelp til å få utført administrative oppgaver.

(Kilde: Bolig og Miljø)

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her