Hopp til innholdet

Årsmøte og stemmerekkefølge

Det skal stemmes over et nytt vedlikeholdsprosjekt. Hvordan går styret fram når det er flere alternativer? Rekkefølgen er ikke tilfeldig.

Det er årsmøte og boligselskapet skal ta en viktig beslutning. Det står mellom flere alternativer. Et forslag som innebærer et minimum av vedlikehold og andre mer omfattende og kostbare forslag.

Da dukker spørsmålet opp: I hvilken rekkefølge skal det stemmes over de forskjellige alternativene? Starter man med det enkleste eller mest omfattende forslaget? Rekkefølgen er ikke tilfeldig.

Noen ganger kan et positivt vedtak, når det stemmes over det første av flere forslag, skape et positivt momentum som fører til flere positive vedtak.

Få svar i loven

Verken borettslagsloven eller eierseksjonsloven sier noe bestemt om avstemningsrekkefølge. Men det kan være nyttig å søke råd i oppslagsverket Borettslovkommentaren. 

Her legger forfatterne til grunn at det er god skikk å stemme over det mest omfattende alternativet først. Et eksempel: Det er foreslått å øke fellesutgiftene og det skal stemmes på to alternativer. Forfatterne anbefaler da å stemme på forslaget som innebærer den største økningen først. Og hvis dette forslaget faller, stemmes det over det andre forslag.

Det kan diskuteres hvor velvalgt eksempelet er, hvor mye som skal hentes inn av felleskostnader bør normalt være en sak for styret å beslutte som en del av den alminnelige forvaltningen av boligselskapets drift.

Ulik rekkefølge i ulike saker

Men uansett er det min oppfatning at det neppe uten videre kan legges til grunn at dette er den riktige rekkefølgen, i hvert fall ikke når det gjelder vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter. I slike saker er det vanlig praksis å stemme over det minst omfattende alternativet først, og deretter stemme på mer omfattende alternativer.

Dette har sammenheng med at det er samme grunnstamme i tiltaket, og at de neste alternativene bygger videre på dette ved at man legger til ytterligere kvaliteter på løsningen som ligger i bunn.

Noe vanskeligere kan det være når man står overfor to kvalitativt forskjellige tiltak, for eksempel om man skal skifte ut rør på konvensjonelt vis eller reparere eksisterende rør ved strømpetrekning.

Her kan det være det beste å stemme over det mest inngripende tiltaket først, og dersom det ikke blir vedtatt kan man falle tilbake på det minst inngripende tiltaket som en reserveløsning.

Tekst: Terje Sjøvold, juridisk direktør i OBOS, april 2019

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her