Hopp til innholdet
Ternetun 1, Storøya, Fornebu
Boligprosjekt med til sammen 39 enheter. Prosjektet er en del av prosjektet Storøya. 
Ternetun 1 ble ferdigstilt første kvartal 2016. 
Leilighetene er fordelt i fem punkthus på 4 etasjer, med 39 leiligheter totalt, som varierer fra 2-roms på 53 kvm BRA til 4-roms på 142 kvm BRA.

Utbygger: OBOS Fornebulandet AS, som er et heleid selskap av OBOS
Arkitekt: Lund Hagem
Entreprenør: Skanska Norge AS

Eiendomsskatt i Oslo

I 2016 ble besluttet å innføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4,6 millioner kroner for boliger og fritidsboliger i 2018, skattesatsen er på 3 promille.

Eiendomsskatt 2019:

Eiendomsskatteseddelen sendes til eiere/hjemmelshavere av eiendommer som får eiendomsskatt. For borettslag og boligaksjeselskap er det selskapets styre som representerer disse. Fakturaen stiles derfor til selskapet.

Eiendomsskatten for 2019 faktureres sammen med kommunale avgifter. Det vil si at borettslag og boligaksjeselskap får eiendomsskatt og kommunale avgifter på samme faktura.

Unntaket er sameier som mottar en felles faktura for kommunale avgifter, her vil hver seksjonseier få egen faktura for eiendomsskatt direkte sendt til seg.

Betaling:

Eiendomsskatten betales i fire terminer: 25. mars, 27. mai, 26. august og 25. oktober.

Fakturaene sendes vanligvis ut ca. tre uker før forfallsdato.  

Det er verdt å merke seg at eiendomsskatt skal betales til forfall selv om det er sendt in klage.

På vegne av styret i borettslaget/aksjeselskapet kan skatten viderefaktureres til andels- eller aksjeeier via kategori 39 på faktura for felleskostnader. Kontakt rådgiveren din dersom du er usikker på hva som er praksis i ditt borettslag/aksjeselskap.

Mer informasjon:

Oslo Kommune har gode hjemmesider for spørsmål knyttet til eiendomsskatt: https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/#gref(Lenke ut)

I tillegg finner du informasjon på Styrerommet.net under «Eiendomsskatt Oslo»

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her