Hopp til innholdet

Forslag til lovendringer for sameier og borettslag

AirBnB, ladepunkter for el-bil, ombygging av leiligheter til hybler og behov for klarere regler rundt eierskap, gjør det nødvendig med endring i lovverket Nå foreligger det to lovforslag som, dersom de blir vedtatt, er viktige for deg som sitter i styret i borettslag eller sameie.

I tillegg er det sendt ut et høringsforslag om hyblifisering og rett til å sette opp ladepunkter for elbiler i borettslag og eierseksjonssameier. Høringsfristen er 1. september 2019.

Stortinget har blitt forelagt to lovforslag som skal gi nye regler knyttet til regler om kortidsleie, «hyblifisering» og regler for eierskap. Forslagene er laget blant annet for å hindre at profesjonelle aktører driver leilighetshotell i boligsameier.

Utleie

 • Stortinget vil nå sette grenser for perioden en eier kan leie ut leiligheten sin for kortid tid i et boligsameie og borettslag. For eierseksjonssameier foreslås det å avgrense tilgangen til å drive med kortidsutleie til 90 dager i løpet av ett år, mens det for borettslag foreslås å utvide tilgangen til å drive kortidsutleie til 30 dager i løpet av ett år uten å måtte søke styret om tillatelse. Bakgrunnen for endringen er at det er viktig å møte behovene som både eiere og boligselskapene møter nå som AirBnB er en mer vanlig tjeneste å benytte seg av.
 • Det foreslås at hvert enkelt sameie kan vedtektsfeste et annet tak innen for et intervall på 60-120 dager, da med 2/3 flertall på årsmøtet.
 • Det er en viktig nyanse her – kortidsleie må ikke forveksles med for eksempel bruksoverlating og langtidsutleie av leilighetene. Der skal tidligere regler fortsatt gjelde. I tillegg er det også slik at den nye regelen ikke gjelder for utleie av deler av boligen der en selv bor, eller vederlagsfri utlån. Forslaget gjelder heller ikke utleie i mer enn 30 dager sammenhengende for boligsameier.
  Les mer på regjeringens sider(Lenke ut)(Lenke ut)(Lenke ut)(Lenke ut)(Lenke ut)(Lenke ut)(Lenke ut)(Lenke ut)(Lenke ut)

Eierskap

 • I eierseksjonsloven er det i dag forbud mot å kjøpe mer enn to seksjoner i et sameie, men det viser seg at denne regelen kan omgås. For å begrense muligheten for at enkelte eiere satt med flere enn to seksjoner har lovgiverne gjort dette tydeligere i det nye lovforslaget og setter begrensninger ved indirekte kjøp. Forslaget er ment å begrense muligheten for at for eksempel en stor aktør kjøper flere seksjoner og ved det påvirker styresammensetning og dominerer årsmøtet.
  Les også NBBL sin uttalelse i saken(Lenke ut)(Lenke ut)

Eierskiftegebyr

 • I forslaget legges det opp til å ta inn en hjemmel om å kreve eierskiftegebyr for sameier slik at reglene for borettslag og sameier blir likere også på dette punkt.

Etablere flere hybler i en boenhet «hyblifisering» - høringsforslag

 • Vi er kjent med at enkelte har benyttet seg av muligheten til å bygge om seksjonen i et sameie til flere små hybler for utleie. Reglene har vært uklare på dette punktet og behovet for å gjøre det tydeligere har nå blitt tatt til følge. Av den grunn foreslår blant annet Regjeringen nye hjemler i plan og bygningsloven, slik at kommunene kan styre utviklingen av boligmassen gjennom de ordinære planprosessene dvs. reguleringsplan. Kommunen får verktøy slik at de kan tilpasse reguleringen til mindre områder av byen.
 • Også for sameier foreslås det nye regler for å begrense muligheten for «hyblifisering». Forslaget går på at sameierårsmøtene må samtykke med kvalifisert flertall (2/3 flertall) til at seksjonseier kan bygge om, eller på annen måte tilrettelegge bruksenheten til bolig for flere personer enn det som er vanlig for boliger med tilsvarende størrelse og romløsning.
  Les NBBL sin mening om hyblifisering(Lenke ut)(Lenke ut)(Lenke ut)

Forslag til rett til å sette opp ladepunker for elbiler i borettslag og eierseksjonssameier

 • Det foreslås i høringen å, på visse villkår, gi anelseiere i borettslag en rett til å sette opp ladepunkt for elbiler. Samtidig foreslås det en presisering i tilsvarende eksisterende bestemmelse i eierseksjonsloven.
 • Saklige motforestillinger andre beboere kan ha til etablering av ladepunkt skal ivaretas, og det foreslås også at bestemmelsen angir et tak for når tiltaket blir så kostbart at styret kan nekte den enkelte å etablere ladepunkt.
  Ønsker du å følge med på status i saken?(Lenke ut) 

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her