OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet
En kvinne som står ute ved en lekeplass. Hun holder en mobiltelefon i hånda.

Forvaltningskonsulent blir til rådgiver

Vi er opptatt av å gi styret gode råd for en best mulig styring og drift av boligselskapet.

Styrets faste kontaktperson er forvaltningskonsulenten og dere vil selvsagt fortsatt ha samme kontaktperson, men nå med tittelen «rådgiver eiendomsforvaltning».

Stillingstittelen gjenspeiler i større grad hva dere kan forvente av oss og vårt ønske om å være styrets samarbeidspartner innen alt av styrearbeid og forvaltning i borettslaget eller sameiet.

Vi kan gi råd om alt fra regnskap og administrasjon til tekniske spørsmål og praktisk drift, og vil ved behov hente inn spesialkompetanse fra andre områder i OBOS.

Gode digitale løsninger kombinert med personlig oppfølging og god rådgivning håper vi vil være med på å opprettholde en høy kundetilfredshet også i fremtiden.

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her