Hopp til innholdet

Kommunesammenslåinger gir nye adresser

Som kjent er det flere kommunesammenslåinger på gang, og da vil også enkelte adresser endres.

Ifølge matrikkelloven er det kommunen som fastsetter offisiell adresse og de må da også ta høyde for eventuelle duplikate navn slik at den nye adressen er entydig. I flere kommuner kan en oppleve å ha samme navn på gatene og da vil et av gatenavnene måtte endres.

Vi ivaretar endringer fra de offentlige registrene og oppdaterer våre systemer så snart vi får informasjon fra myndighetene. Eiere og styret som er berørt av dette vil da oppleve å få nye gateadresser på fakturaer og postforsendelser fra oss.

Interessert i å lese mer på Kartverket?(Lenke ut)

Kartverket om kommune- og regionsformene(Lenke ut)