OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Kommunesammenslåinger gir nye adresser

Som kjent er det flere kommunesammenslåinger på gang, og da vil også enkelte adresser endres.

Ifølge matrikkelloven er det kommunen som fastsetter offisiell adresse og de må da også ta høyde for eventuelle duplikate navn slik at den nye adressen er entydig. I flere kommuner kan en oppleve å ha samme navn på gatene og da vil et av gatenavnene måtte endres.

Vi ivaretar endringer fra de offentlige registrene og oppdaterer våre systemer så snart vi får informasjon fra myndighetene. Eiere og styret som er berørt av dette vil da oppleve å få nye gateadresser på fakturaer og postforsendelser fra oss.

Interessert i å lese mer på Kartverket?(Lenke ut)

Kartverket om kommune- og regionsformene(Lenke ut)