OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet
Neslesommerfugl som sanker pollen fra seljens lodne hannrakler. Disse "gåsungene" er livsviktige for sommerfugler, humler og andre insekter tidlig om våren når det er få andre næringsrike blomster. Derfor er det viktig å ta vare på selja. Neslesommerfuglen er en av de mest vanlige sommerfuglene i Norge. Den overvintrende generasjonen flyr om våren og forsommeren. Den nye generasjonen klekkes i slutten av juli og flyr om sensommeren og høsten. Neslesommerfugl flyr på solrike steder, i hager, enger og i skoglysninger.

Plan for utemiljøet juli, august, september

Sommeren er her og plantene trenger litt ekstra stell på denne tiden av året. Vi har laget en liten liste over hva dere bør tenke på nå.

JULI

• Pass på at plantene får stell gjennom sommeren. Dersom det har blitt luket godt i mai og juni bør lukingen nå ta kort tid.
• Unngå å plante noe nytt da det fort kan bli tørke og plantene krever ekstra mye stell og vanning.

AUGUST

• Beskjær tujahekken. Denne bør klippes to ganger i året, både på vår/forsommer og i august/september.
• Høste bær som er modne.
• Luk randsoner.

SEPTEMBER

• Sett ut blomsterløk for tulipan, krokus og muscari, så har du noe å glede deg til neste vår.
• Høst inn frukt og bær.
• La gjerne nedfallsfrukt bli liggende på bakken så rådyrene kommer og spiser disse.
• Håndter løv, ta det for eksempel ut på plenen og knus det med gressklipperen eller blås det under buskene som gjødsling. NB! Ikke la løvet ligge i store klaser på plenen, da blir gresset borte.
• Sett ut containere.
• Sørg for at hageavfall kjøres bort til godkjent mottak.

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her