Hopp til innholdet

Rammeavtale med Pelias

For å unngå skadedyr og smågnagere er kartlegging, forebygging og overvåkning viktige faktorer. Styret har hovedansvaret for dette og en serviceavtale kan være til hjelp for styret i dette arbeidet.

Dette har også vært OBOS sitt fokus når vi inngikk en rammeavtalen med Pelias AS

Vi ser at også boligselskap som OBOS forvalter blir utsatt for skadedyr. Gnagere, som mus og rotter, er de som oftest skaper problemer. De kan spre smitte, og utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr. Blir omfanget stort, kan de påføre boligselskapet store materielle skader, eierne kan oppleve at bokvaliteten redusere og det kan oppstå betydelig økonomisk tap for boligselskapet.  

Har dere en avtale med Pelias AS vil de, ved stor eller økende aktivitet blant smågnagerne, iverksette tilpassede akuttiltak, med eller uten bruk av gift.

Forskriften om skadedyrbekjempelse sier:

  • 2-1 Eier eller bruker av bygning/innretning, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge og eventuelt oppdage forekomst av skadedyr. §2-2 Eier eller bruker av bygning/innretning, skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å utrydde skadedyr når forekomst av skadedyr tilsier dette.

Pelias Norsk Skadedyrkontroll

Pelias Norsk Skadedyrkontroll er et norskeid og landsdekkende skadedyrfirma som ble etablert i 1987. PELIAS har i dag over 120 ansatte plassert i alle fylker i landet. I tillegg til skadedyrkontroll leverer de andre tjenester som blant annet fuglesikring og radonkontroll.

Telefon: 33 33 00 00 E-post: post@pelias.no 

 

Les mer om innholdet i rammeavtalen på Styrerommet.net

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her