OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet
Illustrasjon av en by, på en vegg ser man et spørsmålstegn.

Støtte til utredninger og miljø og energitiltak

Det er besluttet at tilskuddsordningen for støtte til enøkanalyser og tiltak i store bygg fra Klima- og energifondet i Oslo kommune skal avsluttes.

Kun Oslo kommune:

Tilskuddsordningen for støtte til enøkanalyser og tiltak i store bygg fra Oslo kommune, Klima- og energifondet,  er avsluttet. Ordningen er avsluttet fordi tiltakene som gjenstår, etter at oljeutfasingsstøtten nå er avsluttet, overlappes av Enova sine støtteordninger.

  • Fristen for å søke om tilskudd til tiltak fra ENØK- analyse hos Oslo Kommune er ute.   
  • Fristen for å gjennomføre og ferdigmelde tiltak som har fått støtte er 31.12.2020. Det vil ikke være mulig å søke om forlengelse for ENØK-tiltak ut over denne dato.
  • Unntak: Alle tiltak som er knyttet til utfasing av oljefyr, konvertering til fornybar energi som fjernvarme, bergvarme, o.l.  har frist 31.12.2019. Altså ett år tidligere.

Enova – hele landet:

Enova gir god støtte til «helhetlig kartlegging av bygg»(Lenke ut) i boligselskaper med minimum 10 boenheter. Søknader til støtte behandles løpende. De har minimum 3 uker behandlingstid.

Formålet med støtten uttrykker Enova slik: «Kartleggingen skal gi byggeiere og leietakere en bedre oversikt over energi- og effekttiltak, reduserte klimagassutslipp og fornybar energiproduksjon i sine bygg, og vise lønnsomheten ved å investere i tiltakene. Du får et bedre beslutningsunderlag og det blir enklere å gjøre de riktige investeringene.» Dersom dere ønsker å besøke sidene, finner du borettslag og sameier under kategorien næringsbygg.

Ønsker dere hjelp og råd i prosessen, eller med søknader?

Ta kontakt med avdelingsleder for miljø- og energi i OBOS Prosjekt AS på e-post: vidar.hellstrand@obos.no

PDF med informasjon om "krav til kartleggingen".

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her