OBOS-medlemmer trenger ikke melde adresseendring

Nye kommuner og adresser fra 1. januar

Fra og med 1. januar 2020 skjer det store endringer i fylkes- og kommunestrukturen i Norge. Både kommune- og fylkesantallet justeres ned, og fra 2020 vil det være 356 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. I tillegg vil det også bli noen grensejusteringer.

OBOS forvalter ca. 2 000 selskaper i hele landet, og vi har ca. 500 000 adresser som må oppdateres.

Dersom du er OBOS-medlem trenger du ikke melde adresseendring til oss, vi oppdaterer alle adresser fortløpende etter 01.01.2020.

Lukk
Hopp til innholdet

Svindelfakturaer

Er det grunn til å bekymre seg for svindelfakturaer? Kunder av OBOS skal være trygge på at de blir svært godt ivaretatt, men at det uansett er smart å være litt observant.

Hva er en svindelfaktura?

En svindelfaktura kan være når noen misbruker navnet/varemerket til en allerede eksisterende leverandør og utgir seg for å fakturere på vegne av leverandøren for en tjeneste et boligselskap aldri har bestilt.

Det kan også være personer som oppretter selskaper med intensjon om å svindle.

Hva gjør OBOS?

Siden OBOS er mottaker av fakturaer, fanges svindelfakturaer opp hos vårt fakturamottak.

Ved mistanke om svindelfaktura søkes tidligere fakturaer opp for sammenlikning og leverandør kontaktes for å bekrefte på utsendelse av faktura.

Hvordan ser en svindelfaktura ut?

Det er ulike karakteristika ved svindelfakturaer som gjør at disse fanges opp. Kunder av OBOS skal være trygge på at svindelfakturaer ikke skal havne hos kunden, men allikevel bør alle som har med fakturaer å gjøre merke seg følgende:

  • Unormale faktureringsadresser: Eksempelvis utenlandsk faktureringsadresse til en leverandør som opererer i Norge
  • En forkjærlighet for ferietiden: Dette fordi de som til vanlig forestår forvaltningen av fakturaer i de fleste bedrifter er på ferie og vikarer med større eller mindre oversikt og grep på rutiner fyller inn plassene.
  • Små beløp: Beløpene er ofte forholdsvis små, som regel under kr 5000,- fordi svindlerne vet at dette hos mange er en vanlig grense for hva som skal utløse ekstra kontrolltiltak
  • Kort betalingsfrist: For å stresse mottaker og få vedkommende til å tro at det haster med å få effektuert utbetalingen, med den følge at det blir enda mindre tid og rom for kontroll
  • Diffus betalingsforpliktelse: Se etter unormal tekst i fakturaen som «registreringsfrist» i stedet for «betalingsfrist.

Fortsatt usikker?

Er du usikker på en faktura kan du søke opp leverandøren på www.trygghandel.no(Lenke ut)(Lenke ut).

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her