Hopp til innholdet
Flere mennesker som har et møte rundt et bord

Veien til nytt styre

Valgkomiteen har en viktig jobb, og snart er det på tide å starte opp.

Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater som kan velges inn til nytt styre. Helst skal det nye styret bestå av kvinner og menn som utfyller hverandres kompetanse, personlige egenskaper, interesser og alder.

Her er en tidsplan hvis årsmøtet er planlagt rundt månedsskiftet april/mai:

Januar.
Litt ut i januar bør valgkomiteen ha sitt oppstartsmøte. Der må de legge en plan for rekruttering til styret. Det er lurt å lage en fremdriftsplan og fordele oppgaver nå. Ta en samtale med hver av dem som sitter i dagens styre for å kartlegge hvem av styremedlemmene som tar gjenvalg, og hvilke kompetanseområder dere eventuelt mister.

Februar.
Det er tid for å finne kandidater. Bruk de kanalene dere har til rådighet og sørg for at alle beboere vet at dere leter etter nye styrerepresentanter. Vær åpen om hvilken kompetanse dere leter etter. Da er det lettere for beboerne å komme med tips til aktuelle kandidater. Husk å avklare med kandidatene at de faktisk ønsker å stille til valg. Dette er spesielt viktig hvis andre beboere har foreslått kandidaten. I tillegg er det lurt å ta en samtale med hver enkelt slik at dere får et inntrykk av hvem vedkommende er, hvorfor han eller hun vil sitte i styret og hva vedkommende vil bidra
med i styret.

Mars.
Valgkomiteen møtes for å konkludere og lage sin innstilling. Innstillingen sendes ut sammen med innkallingen til årsmøtet eller generalforsamlingen.

April/mai.
På årsmøtet eller generalforsamlingen kan det være lurt at hver kandidat presenterer seg, i tillegg til at valgkomiteen begrunner sin innstilling, før forsamlingen skal stemme. Da unngår du at det blir tilfeldig hvem som havner i styret.

Tekst fra Bolig & Miljø utgave 6 2018

Synes du dette var interessant?

Se flere nyheter her