Hopp til innhold

Fremtidsfullmakt

Livet kan endre seg. En fremtidsfullmakt sikrer deg kontroll over dine interesser når du ikke lenger kan håndtere dem selv.

En fullmakt for fremtiden

Alderdom, alvorlig sykdom eller en ulykke kan gjøre at man trenger hjelp. Derfor er det viktig å tenke på hvordan du ønsker å bli ivaretatt dersom du mister evnen til å ta viktige beslutninger på egne vegne.

En fremtidsfullmakt gir deg muligheten til å velge en du stoler på til å ta vare på økonomien din og dine personlige interesser den dagen du ikke klarer det selv.

De fleste velger et barn, en ektefelle, samboer eller en annen fra familie eller omgangskrets som fullmektig.

Du bestemmer selv hva fullmakten skal omfatte.

Det er viktig at det kommer tydelig frem hva fullmakten innebærer, og at den er gjeldende dersom noe fører til at du ikke er i stand til å ta egne beslutninger.

Banken trenger ikke kopi av fremtidsfullmakten før den skal gjelde.

Vergemål

Hvis du ikke har valgt en fullmektig, overtar Statsforvalteren ansvaret for dine midler. Det er dette som kalles for vergemål. Vergemål er altså det offentlige alternativet til det å skrive en fremtidsfullmakt.

Hvis Statsforvalteren oppretter vergemål for en person, oppnevnes det samtidig en verge. En verge kan være et familiemedlem, en venn eller en profesjonell verge – for eksempel en jurist.

Hvordan opprette fremtidsfullmakt

Det er et par ting du trenger å tenke på når du skal opprette en fremtidsfullmakt, ettersom det er et juridisk dokument. Det er ikke et krav at du bruker juridisk hjelp for at fremtidsfullmakten skal være gyldig, men for de aller fleste er det å anbefale.

Du kan lese mer om fremtidsfullmakt og hvordan det fungerer på Statsforvalteren.no.

;