Hopp til innhold

Fellesgjeld er ikke alltid så dumt

Er det alltid en god idé å betale ned fellesgjelden individuelt? Ikke nødvendigvis!

Bor du i et borettslag, har du og de andre beboerne sannsynligvis et felles lån i banken (fellesgjeld). En andel av dette lånet er det du som er ansvarlig for å betjene via felleskostnadene (husleien).

Mange borettslag gir deg mulighet til å betale helt eller delvis ned på din andel av lånet. Om dette er noe du vurderer å gjøre, er det noen betraktninger du bør gjøre deg.

Hvorfor nedbetale fellesgjeld

En IN-ordning betyr «individuell nedbetaling av fellesgjeld». Det innebærer at den enkelte andelseier får mulighet til å betale ned sin del av denne gjelden. Ordningen ble innført av OBOS på 90-tallet, og har fungert godt i mange år.

Alle borettslag som er forvaltet av OBOS, får tilbud om IN-ordning. Beboerne får dermed fordelen av å ta opp lån i felleskap, samtidig som den enkelte kan velge å betale ned sin del.

Har du mye oppsparte midler, vurderer du kanskje å betale ned din del av fellesgjelden for å få lavere månedlige felleskostnader. Før du tar avgjørelsen, er det noen vurderinger du gjør lurt i å overveie. Du bør imidlertid ikke ta opp et privat lån for å betale ned fellesgjelden. Vinningen går fort opp i spinningen. Borettslag har ofte bedre lånebetingelser som rentesats, nedbetalingstid og avdragsfrihet enn du ville oppnådd å få som privatperson.

Fleksibilitet betyr mye

Har du først betalt ned din del av fellesgjelden, kan du ikke omgjøre beslutningen om du skulle få behov for pengene i etterkant. Kanskje finner du ut at hyttedrømmen skal realiseres, at du vil hjelpe barna inn på boligmarkedet eller trenger ny bil. Da vil du sannsynligvis bli nødt til å låne penger i stedet for å bruke de pengene du betalte ned felleslånet med. Du mister således noe av den økonomiske fleksibiliteten du ellers kunne hatt.

Men hva hvis du skal selge leiligheten, hva er lurt da? Noen ganger kan det selvfølgelig være enklere å selge en bolig med lave månedlige felleskostnader, men det er også mange som ser fordelene ved at borettslaget har fellesgjeld slik at de som privatpersoner slipper å låne beløpet. Du bør heller ta utgangspunkt i dine egne behov og tenke hva som passer best for deg, fremfor å spekulere i hva potensielle boligkjøpere tenker.

Kort oppsummert

  • Har du mye sparepenger du ikke har tenkt til å bruke på noe annet?
  • Trenger du ikke å ta opp lån for å finansiere nedbetalingen?
  • Har du ikke tenkt å flytte eller refinansiere de nærmeste årene?
  • Bor du i et borettslag med god økonomi?
  • Er borettslaget med i en sikringsordning?

Ja, da kan du vurdere å betale ned fellesgjelden. Svarer du «nei» på ett eller flere av spørsmålene, anbefaler vi at du lar fellesgjeld være fellesgjeld og betaler i takt med nedbetalingsplanen. Trenger du råd, kontakt oss i OBOS-banken!

;