Hopp til innhold

Kausjonist

Tenker du på å stille som kausjonist for barnet ditt? Å være kausjonist er en forpliktelse som krever nøye vurdering. Her får du en innføring i hva det vil si, og hva du bør vurdere før du sier ja til denne rollen.

Hva er en kausjonist?

En kausjonist er en person som garanterer for en annen persons økonomiske forpliktelser.

Den vanligste formen for kausjon er realkausjon. Det innebærer at banken tar sikkerhet i fast eiendom , som regel boligen din, for det beløpet som låntaker mangler i egenkapital for å kunne kjøpe sin egen bolig. Dette er en løsning som egner seg for kunder med god og ryddig økonomi.

Hvilket ansvar har en kausjonist?

Når banken tar pant i boligen din, er det en form for sikkerhet for at lånet blir betalt. Som kausjonist kan du bli stilt økonomisk ansvarlig for den delen av lånet du har garantert for.

Hvis den du kausjonerer for misligholder lånet kan det bli nødvendig med juridiske skritt, som for eksempel rettsak. Dette kan føre til kostnader og stress for deg som kausjonist.

Dette bør du tenke på før du takker ja

Selv om du stoler på at den du skal kausjonere for greier å betjene boliglånet, bør du ta høyde for at situasjonen kan endre seg.

Rentene og arbeidsledigheten kan stige. En samboer eller ektefelle kan komme inn eller forsvinne ut av livet til den du kausjonerer for. Og dersom den du kausjonerer for ikke klarer å betjene lånet, kan banken i ytterste konsekvens kreve at boligen selges for å dekke inn kravet. Hvis ikke hele gjelden blir dekket inn, er det du som kausjonist som står ansvarlig for restbeløpet.

Ansvaret du har som kausjonist kan også begrense dine egne sjanser til å få lån. Det betyr at dine muligheter for å kjøpe ny bolig, hytte eller bil begrenses. Det kan ta flere år før lånet er tilstrekkelig nedbetalt slik at kausjonen kan slettes. Tenk derfor godt gjennom egne planer for framtiden før du velger å være kausjonist.

Husk å tenk langsiktig. Kanskje har du flere barn som forventer at du skal hjelpe dem på samme måte? Tenk derfor nøye gjennom hva du gjør, og hvilke konsekvenser det medfører. Vi bistår gjerne med råd underveis!

Vurder også om det finnes andre alternativer til å være kausjonist, som for eksempel forskudd på arv eller andre finansieringsløsninger.

Foto av en ung gutt som drømmer om mulighetene sine og ser på en jente.

Slik hjelper du barnet ditt inn på boligmarkedet

Det er en milepæl når barnet flytter ut av redet og kjøper sitt eget sted å bo. Hvilke alternativer til kausjonist finnes? Slik kan du hjelpe barnet ditt.

Se flere alternativer til kausjonist