Slik hjelper du barnet ditt inn på boligmarkedet

Det er en milepæl når barnet flytter ut av redet og kjøper sitt eget sted å bo. Men hva om de ikke har spart nok egenkapital, hvordan kan du hjelpe da?

Det har lenge vært utfordrende å være ung og komme seg inn på boligmarkedet. Med høye boligpriser, stigende rente og ellers økende kostnader i samfunnet, har det blitt enda vanskeligere for mange.

For å kunne kjøpe bolig må man ha minst 15 prosent av kjøpesummen i egenkapital. Resten kan man låne av banken. Er man akkurat ferdig med studiene og starter i sin første jobb, merker mange at lønna ikke strekker til og at sparing til egenkapital er utfordrende.

Derfor trenger mange foreldrenes hjelp for å være i stand til å kjøpe sin første bolig.

Les hvordan du kan hjelpe barnet ditt ↓

 

Foto av en ung gutt som drømmer om mulighetene sine og ser på en jente.

 

– Forskudd på arv i form av egenkapital er helt supert, sier rådgiver Bjørn Kristian Wisting i OBOS-banken.

For noen er løsningen å bli medlåntaker, som betyr at du tar opp et lån sammen med barnet ditt. For andre kan det være å stille som kausjonist, det vil si at du garanterer for at låntaker kan betale tilbake lånet. Hvis ikke, må du betale det tilbake.

Men det finnes også andre muligheter hvor foreldre ikke trenger å være økonomisk involvert – og hvor kravene til egenkapital og lånesum blir oppnåelige. OBOS har nemlig flere alternativer for å hjelpe unge førstegangskjøpere inn på boligmarkedet – både kjøpsalternativer og sparemuligheter.

Kjøp halve boligen eller mer

OBOS Deleie er en løsning der man kan kjøpe seg inn i minimum 50 prosent av boligen, og for resten betaler man et beløp tilsvarende markedsleie for OBOS´ andel av boligen. Og når man senere har råd, kan man øke eierandelen helt til man eier hele boligen selv.

– Med OBOS Deleie må låntakerne bo i boligen. Det betyr at foreldre ikke kan være medlåntakere dersom de ikke skal bo i boligen. Dette er et godt tilbud for å hjelpe folk til å komme inn på boligmarkedet siden egenkapitalen kan bli halvert, forteller Wisting.

Se boliger med OBOS Deleie →

6 måter å hjelpe barnet ditt

  1. Gi pengegave til egenkapital.
  2. Lag en spareplan sammen.
  3. Vær medlåntaker på boliglånet.
  4. Still som kausjonist for egenkapital.
  5. Gi gavemedlemskap med forkjøpsrett i OBOS.
  6. Overfør OBOS-medlemskapet ditt med ansiennitet.

Et annet alternativ er OBOS Bostart: Her kan man kjøpe en ny bolig til en lavere pris enn ordinær markedspris, mot at OBOS har rett til å kjøpe den tilbake hvis man skal selge. 

Fordelen med OBOS Bostart er at man trenger mindre lån og mindre egenkapital, og du blir eier av hele boligen.

– Med Bostart kan du ha kausjonist og medlånetaker som ikke bor i boligen, forklarer Wisting.

Se boliger med OBOS Bostart

Konto kun til egenkapital

Er dere usikre på hvilken bolig barnet ditt faktisk har råd til, anbefaler Wisting å snakke med banken din.

– Banken din vil se på felles- og leveutgiftene dine, og hva du eller dere har råd til. Noen banker kan også hjelpe med å sette opp en spareplan.

For å få lån fra OBOS-banken, må den som skal kjøpe kunne betjene lånet. Man må også kunne legge til grunn en stabil inntekt. I tillegg må man kunne tåle å betjene gjeld, og eventuelle leiekostnader til OBOS ved kjøp av OBOS Deleie.

Sparekonto Egenkapital er en egen konto i OBOS-banken, med samme rente som plasseringskonto, øremerket nettopp egenkapital til kjøp av bolig.

– Kontosparing blir aldri feil. Men er sparehorisonten lang, kan det være lønnsomt å sette penger i fond eller aksjer, sier Wisting.

Sjekk ut Sparekonto Egenkapital

 

Mor, far og datter danser i stuen på dagtid.

 

Still som kausjonist

Det er mange foreldre som ønsker å stille som kausjonist for barna sine, slik at de har nok egenkapital. Dette er en ordning som egner seg for noen, men det er ikke mulig for alle – det viktigste er at du selv har god økonomi.

Å være kausjonist betyr at du tar pant i din egen bolig for det barnet ditt mangler i egenkapital. Kan ikke barnet ditt betale ned lånet, faller det ansvaret på deg. Du bør ta høyde for at situasjonen kan endre seg; renter og arbeidsledighet kan stige, en samboer kan komme inn eller du ønsker å kjøpe en ny bolig.

Les mer om å være kausjonist

Du er kanskje også interessert i: