Jente sitter på asfalt med krittegning

Bærekraft og samfunnsansvar 2020

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Visjonen er å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

I dette kapittelet gjør vi rede for arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar.

Les mer fra årsrapporten