Hopp til innhold

FNs bærekraftsmål

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Visjonen er å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Av FNs 17 mål har OBOS valgt ut noen prioriterte områder som vi tar
ekstra ansvar for:

  • Likestilling mellom kjønnene
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Bærekraftige byer og samfunn
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Stoppe klimaendringene

OBOS arbeider også med disse målene:

  • God utdanning
  • Ren energi for alle
  • Innovasjon og infrastruktur
  • Liv på land
  • Samarbeid for å nå målene

Nedenfor kan du lese hva vi gjør for å nå bærekraftmålene.

Les mer fra årsrapporten

Årsberetningen 2020

Årsberetningen 2020

Boligutvikling har som forventet en resultatnedgang grunnet færre overleverte boliger, omstillingskostnader og endret prosjektsammensetning med lavere marginer på overleverte boliger.
Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj

Konsernsjefen

Visjonen som ble formulert i strategien for perioden 2016-2020 står fast og vil være ledestjerne for OBOS også for de kommende årene.
Graf over regnskapet 2020

Regnskap 2020

Boligutvikling har som forventet en resultatnedgang grunnet færre overleverte boliger, omstillingskostnader og endret prosjektsammensetning med lavere marginer på overleverte boliger.