Høydepunkter 2022

OBOS' høydepunkter fra kalenderåret 2022.

2 622 solgte nye boliger

Det ble solgt 2 622 nye boliger i Sverige og Norge i 2022.

38% solgt med Bostart og Deleie

Andelen boliger solgt med OBOS Bostart og OBOS Deleie i det samlede boligsalget for OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu i 2022.

8 360 OBOS-boliger omsatt

Det ble i 2022 omsatt totalt 8 360 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag mot 9 174 boliger i 2021. Medlemmene benyttet forkjøpsretten i 28 prosent av
salgene.

6 992 boliger under bygging

Ved utgangen av 2022 har OBOS 6 992 boliger under bygging i Norge
og Sverige. OBOS ferdigstilte 3 516 boliger i 2022 og satte i gang bygging av 3 923 boliger.

33 323 nye medlemmer

OBOS hadde ved utgangen av året 554 578 medlemmer, hvorav 12 796 i Sverige.

OBOS ga tilbake 560 millioner kroner

OBOS bidro med 560 millioner kroner til samfunnsnyttige formål i 2022.

Stor forvalter

Ved utgangen av 2022 ble 269 560 boliger og 5 202 boligselskaper forvaltet av OBOS.

Tomtekjøp

Det ble i 2022 kjøpt tomter for 3,2 milliarder kroner, med kapasitet til 6 500 boliger.

Les mer fra årsrapporten