Hopp til innhold

Høydepunkter 2022

OBOS' høydepunkter fra kalenderåret 2022.

2 622 solgte nye boliger

Det ble solgt 2 622 nye boliger i Sverige og Norge i 2022.

38% solgt med Bostart og Deleie

Andelen boliger solgt med OBOS Bostart og OBOS Deleie i det samlede boligsalget for OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu i 2022.

8 360 OBOS-boliger omsatt

Det ble i 2022 omsatt totalt 8 360 boliger i OBOS-tilknyttede borettslag mot 9 174 boliger i 2021. Medlemmene benyttet forkjøpsretten i 28 prosent av
salgene.

6 992 boliger under bygging

Ved utgangen av 2022 har OBOS 6 992 boliger under bygging i Norge
og Sverige. OBOS ferdigstilte 3 516 boliger i 2022 og satte i gang bygging av 3 923 boliger.

33 323 nye medlemmer

OBOS hadde ved utgangen av året 554 578 medlemmer, hvorav 12 796 i Sverige.

OBOS ga tilbake 560 millioner kroner

OBOS bidro med 560 millioner kroner til samfunnsnyttige formål i 2022.

Stor forvalter

Ved utgangen av 2022 ble 269 560 boliger og 5 202 boligselskaper forvaltet av OBOS.

Tomtekjøp

Det ble i 2022 kjøpt tomter for 3,2 milliarder kroner, med kapasitet til 6 500 boliger.

Les mer fra årsrapporten

Graf: Brutto boligutvikling og boligsalg i 2021 og 2022.

Årsberetning 2022

Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter nye boliger. Antall solgte boliger var i 2021 på sitt høyeste nivå siden 2016, og OBOS har et historisk høyt antall boliger under produksjon.
Foto av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.
Graf: OBOS' resultat før skatt 2018-2022.

Regnskap 2022

OBOS fikk et resultat før skatt på 4454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.