Hopp til innhold

Regnskap 2022

Resultatregnskapet deles inn i følgende kategorier:

Last ned Excel-filer med regnskapet for 2021:

Nøkkeltall fra 2022

Driftsinntekter

Graf: Driftsinntekter 2018-2022.

Resultat før skatt

Graf: Resultat før skatt 2018-2022.

Solgte boliger

Graf: Solgte boliger 2018-2022.

Les mer fra årsrapporten

To barn som leker på gulvet i et barnerom.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.
Foto av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.
Graf: Brutto boligutvikling og boligsalg i 2021 og 2022.

Årsberetning 2022

Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter nye boliger. Antall solgte boliger var i 2021 på sitt høyeste nivå siden 2016, og OBOS har et historisk høyt antall boliger under produksjon.