Resultatregnskap Konsern

Samleside for resultatregnskapet til OBOS Konsern.

Regnskapet til OBOS Konsern er delt opp i følgende tabeller:

Les mer fra årsrapporten