Hopp til innhold
Dronefoto tatt fra utsiden av leiligheten til en ung mann. Mannen sitter på gulvet inne i leiligheten og ser på mobilen sin.

Årsberetning 2022

2022 var preget av geopolitisk uro og økte energipriser, stigende renter og levekostnader. Dette har medført fallende salg, særlig i andre halvdel av 2022. OBOS har likevel opprettholdt høy boligproduksjon, og det er overlevert nærmere 3.500 boliger til medlemmer og kunder.

Les mer fra årsrapporten

To barn som leker på gulvet i et barnerom.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.
Foto av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.
Graf: OBOS' resultat før skatt 2018-2022.

Regnskap 2022

OBOS fikk et resultat før skatt på 4454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.