Dronefoto tatt fra utsiden av leiligheten til en ung mann. Mannen sitter på gulvet inne i leiligheten og ser på mobilen sin.

Årsberetning 2022

2022 var preget av geopolitisk uro og økte energipriser, stigende renter og levekostnader. Dette har medført fallende salg, særlig i andre halvdel av 2022. OBOS har likevel opprettholdt høy boligproduksjon, og det er overlevert nærmere 3.500 boliger til medlemmer og kunder.

Les mer fra årsrapporten