Eierstyring

OBOS rapporterer i henhold til «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (Anbefalingen)» av 14. oktober 2021.

God eierstyring og selskapsledelse er styrets ansvar. OBOS rapporterer i henhold til «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (Anbefalingen)» av 14. oktober 2021 så langt det er relevant for OBOS’ virksomhet. Styret redegjør for disse forholdene i redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse på side 116.

Egen redegjørelse for lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte er gitt på side 122.

Les mer fra årsrapporten