To barn som leker på gulvet i et barnerom.

Bærekraft og samfunnsansvar 2022

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger den samme visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

I denne delen gjøres det rede for hvordan OBOS, inkludert datterselskaper i Norge og Sverige, arbeider med bærekraft og samfunnsansvar. Rapporten er strukturert rundt følgende hovedpunkter:

Les mer fra årsrapporten