Foto av to personer foran Holmlia Senter.

– Det nye biblioteket vil gjenspeile Holmlias sjel

Når Deichman Holmlia og OBOS Eiendom satser sammen for 20 nye år, utvides både tjenestetilbudet og arealet på Holmlia Senter – til stor begeistring for alle med hjerte for Holmlia.

Denne høsten markerer Holmlia Senter sitt 40-årsjubileum – ett år etter åpningen av det nye senteret. Nå blir også biblioteket på Holmlia nytt, og målet er å skape en enda bedre møteplass med et godt og variert tilbud for lokalbefolkningen.

– I samarbeid med Deichman og Oslo kommune investerer vi i en solid oppgradering og mer enn dobler bibliotekets størrelse. For å sikre at dette blir et bibliotek av og for lokalmiljøet, har vi bakt innbyggernes ønsker og innspill inn i løsningene. Dette skal være et gratis og tilgjengelig tilbud for både barn, unge og voksne, forteller Tor Kjetil Dedekam Pederssen, eiendomssjef i OBOS Eiendom.

Transformasjonsprosjekt

Når det nye biblioteket står klart neste høst, blir det i toppmoderne lokaler med blant annet atrium over to etasjer, scene med plass til 150 gjester, ungdomsstue, filmrom og lydstudio. Holmlia vil også få sitt eget Biblo – en ungdomsavdeling for barn og unge mellom 10 og 13 år.

– Det betyr mye at OBOS Eiendom investerer i denne oppgraderingen av biblioteket. Mange tenker at Holmlia er gammelmodig, slitent og trist, men det er langt ifra virkeligheten. Med sine store grøntområder og stadige stedsutvikling vil jeg tørre å påstå at om noen år er Holmlia det nye Grünerløkka. Holmlia har en sterk lokalhistorie og lokalpatriotismen er en viktig drivkraft i lokalmiljøet. Holmlia er på mange måter et forstørrelsesglass for hvordan samfunnet har endret seg i takt med innvandringen til Norge, forteller Nisrin Maktabi Barkouki, seksjonsleder ved Deichman Holmlia.

– OBOS Eiendom viser med tiltak som «OBOS gir tilbake» og et aktivt forhold til stedsutvikling og gode naboskap at det ikke kun handler om økonomi. Alle kan i utgangspunktet bygge hus, men det å satse på transformasjonen av bygg og det å skape nye uttrykk er en flott tankegang for en gårdeier å ha. Det å ha en opphøyet visjon som handler om mer enn utbygging og salg, gir OBOS en viktig «edge». Disse verdiene bidrar til å bygge røtter, og til at folk ønsker å være et sted, legger hun til.

Entreprenør på plass

Nylig signerte OBOS Eiendom entreprisekontrakt med Moderne Byggfornyelse AS om transformasjonsprosjektet.

– Vi har sett hva Deichman gjør med bibliotekene sine på blant annet Furuset og Stovner, så dette synes vi er spennende å få være med på. De nye bibliotekene fremstår som rene eventyrland, og er attraktive møteplasser for et bredt publikum. For oss er det også inspirerende å få jobbe med en stor aktør som OBOS Eiendom, som har muskler til å drive frem nye idéer og ta både innovasjonen og teknologien et hakk videre, sier Noman Afzal, prosjektingeniør i Moderne Byggfornyelse AS.

I OBOS Eiendom er det prosjektleder Thomas Veidal som leder an. Både Veidal og Afzal får gode skussmål fra bibliotekledelsen.

– Jeg velger å tro at de har valgt ut prosjektledere som tror på dette selv og klarer å sette seg inn i vår visjon, sier Barkouki.

– Helt siden vi åpnet dørene til biblioteket for 36 år siden har vi hatt en sentral rolle i lokalmiljøet. Vi er en nøytral møteplass og storstue for lokalsamfunnet. Det at vi nå får 20 år til viser at OBOS ser viktigheten av dette. Det betyr mye for fremtidige generasjoner på Holmlia som skal være med å definere i tiden som kommer hva Holmlia skal være som sted, legger hun til.

Frem til det nye biblioteket står klart neste høst, finner du Deichman Holmlia i midlertidige lokaler i femte etasje.