Foto av fem ledere i OBOS Eiendom foran Hammersborg Torg. Fra venstre Øystein Embretsen, Odd Rune Tenfjord, Tor Kjetil Dedekam Pedersen, Elisabeth Sverdrup Braaten og Thor L. Bareksten.

– Våre gode ambassadører ut mot kundene

– Eiendomssjefens rolle har endret seg mye de siste årene. Nå skal vi være enda tettere på kundene og mer tilgjengelige enn før, sier forvaltningsdirektør Thor L. Bareksten i OBOS Eiendom.

For mange leietakere, er eiendomssjefen det første og viktigste kontaktpunktet i leieforholdet. De har ansvaret for at hjulene går rundt på eiendommen – både økonomisk og praktisk – og er viktige i kommunikasjonen ut mot kundene.

– Kundene kjenner eiendomssjefene godt, og har ofte et nært forhold til dem. De vet at eiendomssjefen er den som skal kunne gi svar når andre ikke kan det, sier forvaltningsdirektør Thor L. Bareksten i OBOS Eiendom.

Han legger til at der andre roller er mer spisset, for eksempel innen drift eller utleie, er eiendomssjefene de som har overblikket over hele eiendommen. Det krever en allsidig person, som evner å snakke med ulike mennesker om deres ulike behov.

– De er våre gode ambassadører ut mot kundene, og har en viktig lederrolle når det gjelder å koordinere de ulike funksjonene rundt en eiendom. I OBOS Eiendom er det eiendomssjefene som leder det vi kaller eiendomsteamet, som gjerne består av drift, vedlikehold og utleie, forteller Bareksten.

I dag jobber det fire eiendomssjefer i OBOS Eiendom – alle med ulik bakgrunn og kompetanse. Bli bedre kjent med teamet her:

Elisabeth Sverdrup Braaten

Elisabeth har vært i OBOS Eiendom i 29 år, og er dermed den av våre eiendomssjefer med lengst fartstid i selskapet. Hun er utdannet markedsøkonom fra NMH, og har tidligere jobbet for Aker Eiendom og Andenæs Eiendom. Elisabeth har lang erfaring med forvaltning og utleie av næringseiendom, og er i dag den av eiendomssjefene som har størst bredde i porteføljen sin, med alt fra hoteller og sykehus til politistasjoner og barnehager. Elisabeth har god oversikt, og kjenner vår historie godt. Hun er derfor en kollega mange henvender seg til om man lurer på noe.

E-post: elisabeth.braaten@obos.no
Telefon: 913 89 979

Tor Kjetil «TK» Dedekam Pederssen

TK har ansvaret for alle de seks kjøpesentrene i Oslo, og leder disse i tett samarbeid med senterledelsen. TK har vært i OBOS i snart 15 år, og i OBOS Eiendom siden april 2019, noe som gjør ham til en av de som kjenner både organisasjonen og medlemmene våre best. Han har utdanning innen økonomi, markedsføring og ledelse fra BI og NVH, med spesialisering innen detaljhandelsledelse og kjøpesenterledelse, og har tidligere jobbet blant annet som rådgiver innen boligforvaltning. Hans bakgrunn fra retail er verdifull for kjøpesentrene våre.

E-post: tor.dedekam@obos.no
Telefon: 481 44 444

Odd Rune Tenfjord

Odd Rune er ansvarlig for alle våre eiendommer på Ulven og i Østre Aker vei. Han ble en del av OBOS Eiendom i forbindelse med kjøpet av Ulven-eiendommene i 2016, og hadde da fulgt prosjektet siden 2007 med forskjellige eiere. Odd Rune har lang erfaring som eiendomssjef. Bakgrunnen hans er opprinnelig innen bank og finans, og han har også mange år bak seg innen merkevarebygging i bilbransjen. Med sin gode businessforståelse og erfaring, evner Odd Rune å se helheten mellom markedsføring, økonomi og juss.

E-post: odd.rune.tenfjord@obos.no
Telefon: 922 63 369

Øystein Embretsen

Øystein begynte hos oss i mai, og er dermed den sist ankomne eiendomssjefen i våre rekker. Han har bakgrunn som eiendomsmegler og prosjektleder innen boligutvikling, og en master i eiendomsutvikling fra NMBU. Med sin spesialkompetanse innen kommersiell drift, utleie og utvikling, har Øystein ansvaret for alle de større kontoreiendommene rundt Hammersborg Torg og eiendommene i Kværnerbyen. Han har også alle våre garasjeplasser og parkeringshus i sin portefølje.

E-post: oystein.embretsen@obos.no
Telefon: 996 94 317