Strakstiltak med Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse

OBOS Eiendom signerer nye miljøforpliktelser

Strakstiltak 2.0 baseres på Eiendomssektorens veikart mot 2050. Dermed forplikter OBOS Eiendom seg til at ti nye tiltak brukes i planer og rutiner innen ett år. Strakstiltak 2.0 er for de som allerede har signert og implementert strakstiltak 1.0.

Tiltakene skal være kjent i ledelsen og bredt i organisasjonen. Forpliktelsen skal berøre planer og rutiner, gjennom for eksempel miljøstrategi, innkjøpsrutiner, arkitektkonkurranser, driftsrutiner osv. Nå skal OBOS Eiendom jobbe med hvordan målene skal defineres og gjennomføres.

OBOS Eiendom signerer nye miljøforpliktelser

-Vi trenger høye ambisjoner for å ha noe å strekke oss etter. OBOS jobber målrettet for et mer bærekraftig samfunn, men når 60 bedrifter jobber mot samme mål da kan vi virkelig gjøre en forskjell, sier miljødirektør Birgitte Molstad.
Strakstiltak 2.0 er for de som allerede har signert og implementert strakstiltak 1.0.

https://www.norskeiendom.org/portfolio-items/eiendomssektorens-veikart-mot-2050/

De 10 nye strakstiltakene er:
11. Definer bærekraftambisjon i prosjektet
12. Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter
13. Planlegg for avfallsminimering og høy sorteringsgrad
14. Nybygg skal oppnå energiklasse A eller B
15 Ha energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm og legg en plan for oppgradering av byggporteføljen til høyere energikarakter
16. Etterspør ombruksmaterialer
17. Krev ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter og sett mål om ombrukt andel
18. Still kompetansekrav på miljø til kontraktspartnere
19. Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon
20. Etterspør utslippsfri byggeplass

Dette er de ti første tiltakene:
1. Miljøsertifisér organisasjonen
2. Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan
3. Kjøp kun bygningsprodukter uten helse- og miljøfarlige stoffer
4. Innfør energi- og miljøledelse
5. Utnytt takflatene
6. Etterspør innovasjon
7. Planlegg for ombruk
8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene
9. Etterspør og prioriter bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp
10. Etterspør fossilfri byggeplass

 

For mer informasjon om strakstiltakene kontakt:

Line Palm, leder for medlemmer i Grønn Byggallianse (tlf. 930 03 790, linn.palm@byggalliansen.no) eller Vidar Fiskum, fagsjef bransjeutvikling i Norsk Eiendom (tlf. 454 76 542, vidar.fiskum@noeiendom.no).