bilde av grønt hus

5 konkrete bærekraftstiltak

Bærekraft kan være litt vanskelig å forstå. Her er noen viktige tiltak, som du bør vite om.

OBOS skal jobbe for et mer bærekraftig samfunn. Gjennom handling skal vi vise, hvordan globale utfordringer har lokale løsninger og hva vårt bidrag er. Helt konkret betyr dette: 

1 Redusere utslipp 
Et av punktene vi jobber spesielt med er klimanøytrale nye boliger og næringsbygg.  

Vi må redusere utslippene våre, og utslippene våre får vi ned ved å redusere forbruket. En måte å gjøre dette på er å jobbe med energieffektivisering og energiproduksjon.  

OBOS Eiendom har jobbet strukturert med energieffektivisering i snart 20 år og spart mange KWh med strøm. Vårt driftsteam gjør ukentlige kontroller for å sjekke forbruket på hver enkelt eiendom. For deg som leietaker betyr dette at vi alltid ser etter den beste løsning for å holde energikostnadene så lave som mulig. Dette er et arbeid vi har fullt fokus på også fremover både på de eksisterende eiendommene og i nye bygg vi utvikler der ambisjonen er minimum energiklasse A. 
 

2 Produsere energi 
OBOS Eiendom benytter også eiendommene sine til å produsere strøm. Vi har 7400 m2 solceller på våre tak og 183 m2 i fasader som produserer fornybar strøm til våre eiendommer. I tillegg har vi på enkelte eiendommer bergvarmepumper som varmer opp tappevann, noe som kommer våre leietakere til gode.  

3 Redusere avfall  
Reduserte utslipp får vi også ved å redusere avfallsmengder fra våre eiendommer og nye prosjekter og sikre at det avfallet som produseres sorteres så det kan gå til gjenvinning. Som en miljøsertifisert virksomhet har OBOS målt og fulgt opp avfall på våre eiendommer kontinuerlig siden 2015.  

4 Klimarisiko 
Økte utslipp, gir økte klimaendringer. Været blir våtere og varmere og vi får mer styrtregn. Dette gjør at eiendommene våre er mer utsatt for skade. OBOS Eiendom er opptatt av år redusere klimarisikoen på sine eksisterende og nye eiendommer. Våre eiendommer er i dag godt rustet, men vi gjør aktive vurderinger av eiendomsmasse og fremtidige værendringer.  

5 Bærekraftige leveranser 
Ved innkjøp av varer og tjenester har vi et ansvar for å sikre at våre leverandører leverer bærekraftige varer og tjenester. OBOS Eiendom vurdere alltid leverandører opp mot våre bærekraftsprinsipper.

 

Birgitte Molstad - Miljødirektør birgitte.molstad@obos.no