Foto av utleieteamet i OBOS Eiendom.

Bli kjent med utleieteamet vårt

I fjor forhandlet de 80 nye kontrakter og reforhandlet 79 til en samlet årsleie på 134 millioner kroner.

– Vårt arbeid bidrar til at OBOS-konsernet kan få realisert planene sine om å bygge boliger for folk flest og skape liv mellom husene, sier Synnøve Sterri, direktør for utleie i OBOS Eiendom.

For mange av leietakerne våre er utleieteamet det første møtet med OBOS Eiendom. De er selskapets internmeglere, og har ansvaret for å leie ut lokalene i porteføljen.

– Ved å styrke og profesjonalisere utleieavdelingen får OBOS Eiendom bedre prosesser for utleie. Det skaper gode rammebetingelser for leietakerne. Vi har tro på at dette skal gi høyere inntekter, lavere ledighet og forbedret kundetilfredshet. Det er også viktig for å skape et godt omdømme av oss som eiendomsbesitter, sier Synnøve Sterri, direktør for utleie i OBOS Eiendom.

Utleieteamet i OBOS Eiendom består av seks personer med ulik bakgrunn og forskjellige ansvarsområder. Alle har oversikt over dagens utleiemarked, og ansvaret for å sikre en god leietakermiks ved alle eiendommene. Sammen bidrar utleieteamet til at OBOS-konsernet kan realisere kjernevirksomheten: Bygge boliger for folk flest og skape liv mellom husene.

– Vi er ofte i kontakt med leietakerne, og det er viktig for oss at vi oppleves som en hyggelig og ryddig gjeng med god oversikt. Gjennom kundekontakten blir vi både kjent med nye aktører og får styrket vårt forhold til dem vi allerede har hos oss. Vi håper at inntrykket de får av oss bidrar til å gi et godt inntrykk av hele OBOS, sier Sterri.

– Vi jobber kontinuerlig for at alle som driver virksomhet i eiendommene våre skal ha en god hverdag. Tilliten kundene har vist ved å leie og bli hos oss, betyr mye. Dersom leietakerne våre skulle få endrede behov eller kjenner andre som trenger et lokale til sin virksomhet, er de hjertelig velkomne til å ta kontakt med oss når som helst, legger hun til.

Dette er utleieteamet i OBOS Eiendom

Synnøve Sterri

Synnøve leder utleieavdelingen og har vært i OBOS siden 1997. Hun er utdannet jurist og begynte sin yrkeskarriere i juridisk avdeling i Husbanken. Deretter gikk turen til Oslo kommunale kontorbedrift, hvor hun hadde en variert portefølje med ansvar for alt fra Blitzhuset til Frognerseteren. I OBOS Eiendom har hun blant annet vært involvert i de aller fleste revitaliseringsprosjekter, med Tveita Senter som første prosjekt.

Kenneth Olsen

Kenneth Olsen kom til OBOS Eiendom 1. mars 2021. Han har bakgrunn som senterleder og markedssjef hos Sektor Eiendomsutvikling/Citycon, og som eiendomssjef i Selvaag Eiendom. Med sin solide erfaring fra retail, arbeider Kenneth i hovedsak med utleie av næringslokaler i kjøpesentre og bygulv.

Hans Petter Hauge

Hans Petter har vært i OBOS i over 30 år, og jobber som seniorrådgiver innen utleie og transaksjon. Han har bakgrunn som eiendomsmegler, faglig leder og avdelingsleder for OBOS Megler og Exact Eiendomsmeglere. Hans Petter jobber i dag i hovedsak med utleie av lokaler for OBOS Eiendom AS, med hovedvekt på utleie av kontorlokaler. Han kjenner godt de fleste eiendommene i konsernet.

Sidsel Gade

Sidsel er direktør for transaksjon og kontorutleie, og har vært ansatt i OBOS siden 2016. I forkant av dette har hun 27 års erfaring som autorisert megler innen bolig og næring, og hun har bred kompetanse innen både transaksjon og utleie. Sidsel var med å starte opp DNB Næringsmegling i 1994, hvor hun jobbet frem til hun kom til OBOS.

Andreas Sørum

Andreas er nyeste tilskudd til utleieavdelingen, og kom til oss som utleiesjef i år etter syv og et halvt år i Thon-gruppen. Der har han hatt flere ulike roller, blant annet innen hotelldrift og utleie av næringseiendom. Andreas jobber nå primært med kontorutleie. Han er svært opptatt av å få til et godt samspill mellom gårdeier og leietaker.

Erik Sørsdahl

Erik er utleiesjef for Construction City, og har vært i OBOS siden februar 2022. Han har tidligere jobbet med utleie av næringslokaler innen kontor, handel og bevertning, og vært leietakerrådgiver til flere internasjonale selskaper gjennom sin tidligere jobb i CBRE. I dag jobber Erik i hovedsak med utleie av lokalene i Construction City, med hovedvekt på kontorlokaler, men også noen bygulvlokaler.