Bilde av Energihuset på Lillestrøm

Ett skritt videre med planer om Energihuset i Lillestrøm

Denne uken sendte Akershus Energi og OBOS Eiendom inn planinitiativ til behandling i Lillestrøm kommune. Dermed er realiseringen av Energihuset i Lillestrøm et skritt nærmere.

Ett skritt nærmere

I mai 2020 inngikk Akershus Energi en avtale med Lillestrøm kommune om bruk av tomten som ligger inntil jernbanen mellom NOVA (Norges Varemesse) og Lillestrøm stasjon. Etter en konkurranse mellom fire arkitekter er Transborder Studio valgt som prosjektets arkitekt, og vi er nå klar til å starte planprosessen. Arkitekten har så langt konsentrert arbeidet om form og plassering av bygget. Neste steg i prosessen er å utforme byggets fasader og arealer.

Energihuset på Lillestrøm

Energihuset i Lillestrøm skal etter planen stå ferdig i 2026, og blir Akershus Energis nye hovedkontor. Målet er å skape et kunnskaps- og kompetansemiljø innen energi og teknologi. Dette skal skje i tett samarbeid med samarbeidspartnere og framtidige leietakere.

- Innovasjon og utvikling skjer der mennesker møtes, sier Erik Lindseth - daglig leder i Energihuset, som kan fortelle at de allerede har merket stor interesse for prosjektet. Vi skal bygge noe byen kan være stolt av, og mange har lyst til å være i - et bygg med ny teknologi, som tar i bruk de beste energiløsningene.

OBOS Eiendom er den andre store partneren i utviklingsprosjektet.

- Utvikling av bærekraftige samfunn og byer er viktig for oss, sier Geir Graff-Kallevåg, Direktør utvikling og bygging i OBOS Eiendom. - Energihuset vil bli et fint tilskudd til by- og næringsutviklingen i Lillestrøm. Vi legger stor vekt på at bygget også skal gi noe tilbake til byen, forteller han.