Fremdrift Holmlia Senter

Byggearbeidene knyttet til nye Holmlia Senter er godt i gang og prosjektet holder oppsatt fremdriftsplan.

Åpning oktober/november 2021 forventes gjennomført selv i disse utfordrende koronatider. Endelig dato for åpning vil bli satt i løpet av januar 2021.

I dag pågår omfattende arbeider med nye torg, uteområder og en ny gang- og sykkelvei gjennom området. Deler av disse arbeidene ferdigstilles tidlig i 2021, mens andre ferdigstilles til åpningen av det nye senteret. Fasadeelementene er ferdig montert og komplettering av disse arbeidene pågår. Vi regner med å ha tett bygg til årsskiftet. Innvendige arbeider i kontorbygget er godt i gang og i disse dager starter også innvendige arbeider i det nye kjøpesenteret.

Nye fasader plan 1 i de eksisterende gule byggene er nå også en del av prosjektet og disse arbeidene ferdigstilles til årsskiftet. Frukt og Grønt butikken, samt Narvesen har reåpnet med nye fasader i november etter å ha vært stengt en kortere periode.

Nye leietakere som har kommet til i form av signerte kontrakter er Baker Nordby og Cutters. Fra før er det signert kontrakter med Meny, Vinmonopolet, ARK bokhandel, Subway, Mester Grønn, Apotek 1, Sunkost og Bydel Søndre Nordstrand for kontorbygget. Det ligger også i kortene å få på plass et par spennende leietakere til før jul og dette håper vi lander selv om vi ikke kan gå ut med noen navn her ennå.