Illustrasjonsbilde av Holmlia senter

Grønnere, renere og lavere fellesutgifter på Holmlia senter

Nye Holmlia Senter blir det mest miljøvennlige kjøpesenteret OBOS har bygget til nå. En rekke nye løsninger vil redusere klimafotavtrykket.

I disse dager er OBOS Eiendom i full gang med arbeidene på nye Holmlia Senter. Holmlia er en bydel som ble bygd på 80-tallet, og noen områder har nå behov for fornyelse og oppgradering. Dette er et sentralt knutepunkt for mange med tog- og bussforbindelse i umiddelbar nærhet.

– Vår ambisjon er at Holmlia Senter med sitt tjenestetilbud, sine torg og møteplasser skal bli et levende samlingspunkt for bydelen. I tillegg er det viktig for OBOS å ta miljøvennlige bygg ett steg lengre. Basert på dette har vi planlagt mange tiltak i bygget, blant annet BREEAM sertifisering, noe som vil gjøre det nye senteret til vårt mest miljøvennlige kjøpesenter uttaler Geir Graff-Kallevåg, direktør for utvikling og bygging i OBOS Eiendom. 

Solceller i fasaden

Ryggraden i et miljøvennlig bygg er lavt energiforbruk. Det kanskje viktigste og rimeligste tiltaket er å bygge ytterveggene og taket med god isolasjonsevne. Dette vil gi lavere behov for energi til oppvarming i bygget. Videre utredes nå mulighetene for integrering av solceller i fasadeplatene. Dersom det integreres, vil det bli første gang denne løsningen benyttes i et OBOS-bygg. Dette vil i så fall erstatte utapåhengte solcellepaneler i fasaden. Solcellene vil samle energi fra solen som senere skal brukes til å varme opp, kjøle ned og gi strøm til bygget. Dette er et prøveprosjekt for å finne den beste løsningen for fremtidens fasader på OBOS’ boliger og næringsbygg.

Grønt og frodig på taket

Et stadig våtere og villere klima er en utfordring som kommer i større og større grad. Med skybrudd og kraftig nedbør får man økende utfordringer med overvann. Rørledningene er ofte gamle og ikke dimensjonert i tråd med dagens kapasitetsbehov. Derfor planlegges det å legge grønne tak med sedum på bygget. Dette er stauder som i tillegg til å forskjønne takflatene vil bidra til å fordrøye overvann. Dette bidrar dermed til å redusere belastningen man påfører overvannsnettet en tung regnværsdag.

På sommeren hjelper det grønne taket til med at solen fordamper vann istedenfor å varme opp taket, som igjen ville ha varmet opp bygget. Dette sparer energi fordi man reduserer bruken av strøm for å kjøle ned bygget i sommervarmen. De som jobber i kontorbygget på senteret vil i tillegg få en flott utsikt over det grønne taket.

Solskjerming

For å ytterligere redusere behovet for kjøling får senteret og kontorene utvendig solskjerming. I tråd med krav i BREEAM legges det opp til individuell styring av solavskjermingen for å la brukerne selv tilpasse den til sine behov. Solskjermingen er av type screens med en perforeringsgrad som gjøre at man kan se gjennom, både utenfra og innenfra. Solskjermene tar inn dagslys uten å ta inn sollys, noe som gir naturlig lys inne i kontorbygget, og samtidig stenger ut varme fra sola.

Overlys og store vinduer

Gode dagslysforhold i et bygg øker trivsel og produktivitet. Bygget skal derfor utformes med overlys og store vinduer, slik at daglys også slipper inn på senteret. Det fører også til at man sparer mye strøm ved at man kan redusere og optimalisere bruken av innvendig belysning.

Gata vet når snøen kommer

Av erfaring, vet vi at det brukes relativt store energimengder til snøsmelteanlegg i fortau og gater. Årsaken til dette er ofte gamle og dårlige styringssystemer, som i sin aller enkleste form er en manuell bryter for av og på. Systemet man nå planlegger vil gjennom sensorer og fotogjenkjenning på gateplan utenfor senteret automatisk styre gatevarmen. Sensorene kjenner igjen snøen når den kommer dalende og sender overskuddsvarme fra senteret ut i gata under asfalten for å smelte snøen ved inngangspartiene. Dette er mindre energikrevende enn om man først skulle aktivere anlegget etter at snøen har fått legge seg eller kun basert på at det er minusgrader og ikke faktisk snø.

Optimalisering av drift

Bruk av ny teknologi, sensorer og miljøtiltak vil i sum gi lavere driftskostnader og energiforbruk. Ambisjonen er både å spare miljøet, samt redusere kostnadene for våre leietakere i bygget. Utgifter til både strøm, fjernvarme og renovasjon vil bli betydelig lavere enn det var i det gamle senteret. Dette er et riktig steg på veien mot en mer bærekraftig fremtid.