Bilde av frodig skog og et fossefall

Henter grønn strøm til Holmlia

Holmlia senter skal forsynes med strøm fra et lite vannkraftverk på Vestlandet, nærmere bestemt fra Strupen i Sogn og Fjordane.

Fra et kraftverk i den lille bygda i Sogn og Fjordane skal nye Holmlia senter forsynes med grønn strøm.

Selv om Strupen kraftverk er forholdsvis lite, produserer det betydelig mer strøm enn det Holmlia senter vil trenge. Årsproduksjon på Strupen tilsvarer energiforbruket til omtrent 700 leiligheter. Strupen vannkraftverk eies og drives av OBOS.

Kraftverket ligger ved tettstedet Byrkjelo i Gloppen kommune. Byrkjelo har rundt 300 innbyggere, bare en brøkdel av Holmlia sine 12 000. Men noen likhetstrekk har likevel de to stedene.

– Det mest iøynefallende er at begge ligger naturskjønt til, med et godt utgangspunkt for naturopplevelser – hver på sitt vis, mener Marius Asheim, daglig leder i OBOS Energi.

– Hvis alle strømkunder hadde bedt om opprinnelsesgaranti fra sin strømprodusent ville det bli bygget flere miljøvennlige kraftverk i Europa, fortsetter han.

Garanterer ren strøm

Et nytt Holmlia senter skal stå ferdig høsten 2021. Senteret blir det mest miljøvennlige OBOS har bygget, og blir utstyrt med en rekke tekniske løsninger som skal redusere klimafotavtrykket.

– For å sikre grønn strøm til Holmlia kjøper vi opprinnelsesgarantier fra Strupen vannkraftverk. Garantien dokumenterer at det produseres minst like mye grønn strøm i Strupen som det brukes på det nye senteret, forklarer Asheim.

Ordningen med opprinnelsesgarantier er et europeisk system, og benyttes for å dokumentere at det ett eller annet sted produseres like mye fornybar strøm som kunden forbruker. Samtidig er dette et insentiv som påvirker at det bygges flere miljøvennlige kraftverk i Europa. Det betyr mer grønn strøm totalt sett.

– Det å starte opp nye vannkraftverk er en del av vår strategi for å bli selvforsynt med grønn strøm, forklarer Asheim. – Målet er å produsere minst like mye miljøvennlig strøm som det vi bruker i bygningene OBOS eier og drifter. Vi er over halvveis til det målet nå, og kommer til å nå målet om to til tre år.