Høy byggeaktivitet i Oslo K

Oslo K er et av de største byggeprosjektene som pågår i Oslo for tiden. Nå er 40 000 kvadratmeter under tak. Bygget ruver godt i bybildet, og er blitt godt synlig.

I desember vil bygget være tett. Da er alle vinduer på plass, og vi kan sette på varmen i bygget. Innredning og store tekniske installasjoner monteres i disse dager. Etter nyttår vil de store byggekranene fjernes.

Det gjennomføres nå visninger med potensielt nye leietakere. Vi har gleden av å vise dem et topp moderne kontorbygg midt i byggefasen. De store etasjeflatene på om lag 3 700 kvadratmeter er ikke daglig kost i tradisjonelle kontorbygg.

Prosjektet går nå inn i en ny fase der vi har samtaler med potensielle nye leietakere. Vi kan tilby det aller siste innen teknikk, kvalitet og gode, effektive arbeidsplasser. Første innflytting vil kunne skje i 2021.