Foto av julegaver. Innfelt i bildet ser man Nils Morten Bøhler.

Julehilsen fra OBOS Eiendom

Kjære alle sammen, eiendommene er pyntet med juletrær og julelys, og det nærmer seg ferietid for mange. Det er tid for ettertanke, men også for å løfte blikket opp og frem mot året som kommer.

For oss i OBOS Eiendom, har kundene spilt hovedrollen i 2022. Vi har jobbet mye med å gjøre det stadig bedre å være leietaker hos oss, og det skal vi fortsette med. Vi skal levere godt til alle som har sin arbeidsplass hos oss – enten dere jobber på kontor eller driver butikk på en av våre eiendommer.

Det innebærer blant annet at vi skal ha kostnadseffektiv drift – noe som både er bra for lommeboken og miljøet. Derfor har vi satt oss store mål om å redusere CO2-utslipp ved alle våre eiendommer med 45 prosent innen 2026. For å lykkes med dette, må vi både tenke på hvordan vi bygger nytt og drifter våre eiendommer, og hvordan vi kan ta i bruk nye løsninger og ny teknologi. Bærekraft betyr også gjenbruk, og at vi tenker gjennom hva som kan ha varig verdi – noe vi synes kan være en fin tanke å ta med seg inn i julen.

Også neste år skal vi gjøre vårt ytterste for å levere – både på nye prosjekter og ved å ta vare på det vi har. Selv om vi ser at 2023 kan bli et krevende år i skyggen av årene med krig og pandemi, er vi optimistiske med tanke på fremtiden. Vi har stor byggeaktivitet med Construction City på 100.000 kvadratmeter som det største, som skal ferdigstilles i 2025. Her skal bransjen og OBOS samles, noe vi håper skal bringe hele næringen fremover. I Kværnerbyen er Oslo K i ferd med å fylles opp, både på gateplan og oppover i etasjene. Nye Holmlia senter, som vi åpnet for et år siden, er blitt et flott møtested og handleplass for bydelen. Vi er opptatte av at alle våre sentre skal være det naturlige stedet å reise til for å få løst alle gjøremål, men også for å treffe kjente eller nye mennesker fra nabolaget.

Det å skape livet mellom husene er viktig for oss. Derfor er vi stolte av å være en del av OBOS-familien, som hvert år deler overskuddet sitt med samfunnsnyttige formål og frivillige organisasjoner der folk bor. Ved å støtte opp om ulike tiltak innen kultur, idrett, humanitært arbeid og sosiale tiltak, bidrar vi til å skape gode bomiljøer i områdene hvor vi er til stede. Det skal vi fortsette med.

Norge er et godt og ressurssterkt land. Likevel er det mange som kommer til å trenge en ekstra håndsrekning i en tid med renteøkning og prisvekst. Dette er viktig for oss å ta med oss når vi nå går inn i julehøytiden. Min oppfordring til dere er derfor: Ta dere tid til hverandre, ta dere av hverandre, og lag en hyggelig samling eller ta en telefon til noen du ikke har sett på en stund.

Med ønske om en fredfull jul og et godt og fremgangsrikt nytt år,

Nils Morten Bøhler
Administrerende direktør i OBOS Eiendom