Bilde av infoskranken på Manglerud senter

Manglerud Senter samarbeider med Oslo Kollega

Manglerud Senter er et nærsenter og vi er opptatt av at senteret skal være et hyggelig møtested for de som bor i området. I den forbindelse samarbeider vi med flere foreninger og lag i nærmiljøet.

Vi samarbeider med Manglerud Seniorsenter, Manglerud Frivillighetssentral, MS Hockey, Rock Høyenhall og Tunet bandy.

Vi har en informasjonsdisk sentralt plassert i første etasje og har invitert foreninger og lag til å bruke denne ved behov. Manglerud Seniorsenter står der hver torsdag fra 11.00 til 14.00 og hjelper kunder med alt fra IT-problemer til hvordan de kan kontakte det offentlige. De får også kontakt med ensomme og kan tilby kurs og sosiale sammenkomster på seniorsenteret.

Vi har også et nært samarbeid med Oslo Kollega som jobber med mennesker i omstilling. Her har vi fått inn en hyggelig ung mann som er på arbeidstrening tre dager i uken. Han sitter i infodisken og bistår senterkontoret med forefallende oppgaver, og er mye i kontakt med butikkene på senteret. Målet er at han skal få jobb hos en av disse eller andre butikker i nærområdet.