Ny sjef for Construction City Eiendom

Hege Hatlemark er ansatt som ny daglig leder for Construction City Eiendom.

Visjonen er å skape landets viktigste innovasjonsklynge for bygg-, anlegg og eiendomsbransjen og et samlingspunkt for en helt ny bydel i hovedstaden. For å nå de ambisjonene trengs en leder med en helt spesiell gjennomføringsevne.

For det handler om mennesker, byen og om gode investeringer. Dette er tre elementer som Hege Hatlemark, ny daglig leder for Construction City Eiendom, brenner for.

– Jeg har en klar formening om at fremtidens konkurransefortrinn er samarbeid. De store utfordringene som samfunnet står ovenfor, løses ikke av ett selskap alene, men av flere sammen. Det å være med på å bygge en innovasjonsklynge er et viktig initiativ som jeg gleder meg veldig til å realisere sammen med kollegaer og samarbeidspartnere. Her kan vi se helhetlig på bærekraftsutfordringer som for eksempel miljø, sosiale problemer og utenforskap eller produktivitet og digitalisering for byggenæringen, forteller hun.

Motiveres av mennesker

I over 20 år har Hatlemark jobbet seg gjennom hele verdikjeden i eiendomsbransjen fra forvaltning, marked, kommunikasjon og utleie, til by- og forretningsutvikling. Hun kommer fra Selvaag Eiendom hvor hun i dag er Innovasjons- og kommunikasjonsdirektør og 1. januar tiltrer hun sin nye rolle i Construction City Eiendom.

– Min motivasjon er gleden av å bidra til at mennesker har en god hverdag gjennom å skape gode møteplasser og arenaer hvor folk kan møtes, lære, oppleve, sanse, utvikle og skape sammen, sier hun.

Construction City

Nå skal noen av de tyngste aktørene i eiendomsnæringen samles under ett tak. 100.000 kvadratmeter skal fylles med landets mest nytenkende, innovative og fremtidsrettede aktører. Construction City skal være et sted der konkurrenter, store entreprenører og innovative oppstartsbedrifter møtes på tvers av sektorer for å dele innsikt, samarbeide om prosjekter og bygge bransjens samlede konkurransekraft. OBOS, AF Gruppen og Betonmast er allerede partnere og med seg har de 78 medlemmer innen akademia, gründerbedrifter, bygg og anlegg og teknologi. Ikke minst skal det bli spennende å jobbe tett sammen med Construction City Cluster og skape gode og viktige synergier gjennom kompetanseløft, kunnskaps- og erfaringsdeling.

Tung erfaring

– Jeg jobber alltid for å se helheten i prosjektene og ha kundebrillene på. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at Construction City Eiendom blir samlingspunktet det er ment å være og en god investering for alle som er med, avslutter hun.

Nils M. Bøhler, konserndirektør for OBOS Eiendom, er også fornøyd:

- Jeg er svært glad for at Hege Hatlemark har tatt utfordringen med å lede et av Oslo største byggeprosjekter. Med sin brede erfaring på alle områder innen utleie, drift, eiendom og utvikling er Hege den rette person til å lede prosjektet og fylle det med innhold. Hennes erfaring på byutvikling, kommunikasjon og ledelse vil være en styrke for prosjektet og ledelsen av OBOS Eiendom, sier Bøhler.