Bilde av Manglerus Senter fasade utendørs

Ny vikarierende senterleder

Lars Fredriksen (56 år) er ansatt som senterleder på Manglerud og Oppsal Senter i forbindelse med at senterleder Pauline Johansen skal ut i svangerskapspermisjon.

Sammen med dyktige leietakere, markedsråd og kolleger skal Lars Fredriksen lede arbeidet med å sørge for økt trafikk og markedsandeler til Manglerud og Oppsal Senter.

 

Lang erfaring med varehandels- og kjøpesenterbransjen

Lars Fredriksen har de siste 20 årene jobbet for Oslo Handelsstands Forening (OHF) og kjenner med det varehandels- og kjøpesenterbransjen i Oslo godt. I OHF har Lars hatt ulike oppgaver og roller i årenes løp, blant annet fagsjef, redaktør, prosjektleder og koordinator. De siste 5 årene har Lars hatt rollen som utviklingssjef og jobbet med oppgaver innen analyse, statistikk og retail undersøkelser. Han har i tillegg ledet det kommersielle samarbeidet mellom 8 kjøpesentre innenfor ring 1 kalt Magasingruppen og vært daglig leder i Strøksforeningen i Karl Johan.

- Jeg har fulgt OBOS som selskap gjennom mange år, og spesielt lagt merke til dets samfunnsmessige betydning og målsetting for å skape gode møteplasser der folk bor. OBOS Eiendom er en profesjonell og fremtidsrettet byutvikler og jeg ser frem til å løfte sentrene og dets viktige funksjon i nærmiljøet de tilhører sammen med dyktige kollegaer, forteller Lars Fredriksen.

Eiendomssjef Tor Kjetil (TK) Dedekam Pederssen er svært fornøyd med ansettelsen og ser frem til å dra nytte av Lars Fredriksen sin brede bransjeerfaring.

- Før har Lars jobbet for at folk skal handle i Oslo sentrum. Nå blir oppgaven snudd på hodet og være å få folk til å fortsette å handle lokalt i bydelen de bor. Med kunnskapen Lars har innenfor retail, samt hans positive og engasjerende vesen er jeg trygg på at Manglerud og Oppsal Senter er i de beste hender, sier Pederssen.

Lars hadde sin første arbeidsdag mandag 27. september, og tar offisielt over som senterleder på Manglerud og Oppsal Senter da Pauline går ut i permisjon 18. oktober.

 

Bilde av vikarierende senterleder Lars Fredriksen