Nye nærkontor skal bidra til god byutvikling

OBOS er i ferd med å etablere et nettverk med profesjonelle «hjemmekontorer» seks steder i Oslo-området.

Foto: Fra venstre Espen Alexander Lindkjølen (prosjektleder i OBOS Innovasjon og forretningsutvikling) og entreprenør Hans Oskar Svartedal.

OBOS Nærkontor er et konsept med profesjonelle kontorfasiliteter i nærheten av der folk bor. Kontorene skal hovedsakelig plasseres utenfor sentrumskjernen, og på den måten bidra til god lokal byutvikling og gode bomiljøer; nærkontorer blir et nytt tilskudd i nabolaget som gir mer variert aktivitet i næringslokaler på bakkeplan og skaper liv mellom husene.

De første kontorplassene blir tilgjengelig i april 2021 på Vollebekk, Lambertseter, i Kværnerbyen, Storo, Fornebu, Asker og muligens Sandvika.

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, understreker at dette i første omgang er et konsept OBOS ønsker å teste, men dersom løsningen treffer, er markedet stort og OBOS er klare til å utvide raskt.

Viderefører fleksibiliteten

Tanken er å ta vare på fleksibiliteten og produktiviteten fra hjemmekontoret, med mindre tid brukt på reising og samtidig forebygge fysiske og psykiske plager med gode arbeidsstasjoner utenfor hustes fire vegger.

– Vi tror at de bedriftene som klarer å tilby den fleksibiliteten og friheten arbeidstakerne forventer, også er de som har det største konkurransefortrinnet når det gjelder å tiltrekke seg den beste arbeidskraften i framtiden, mener konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Med den nye kjeden med nærkontorer kan bedrifter abonnere på plasser til egne ansatte, og fritt veksle på hvilke og hvor mange kontorplasser de benytter gjennom uken. I tillegg kan privatpersoner få tilgang ved kjøp av dagspass. Lokalene er selvbetjente, og brukerne får tilgang til et nettverk av lokaler i en app.

Nye nærkontorer skal bidra til god bolig- og byutvikling

De fleste boliger inneholder ikke kontorfasiliteter, selv om stadig flere jobber hjemmefra. Dessuten er lokale arbeidsplasser viktig for å skape aktivitet og gode nabolag, blant annet gjennom å skape aktivitet i førsteetasjer og øke kundegrunnlaget gjennom dagen for andre lokale virksomheter. Nærkontor er et godt alternativ for å løse begge utfordringer.

– Mange har etterlyst hva som skjer med boligene etter pandemien når flere har fått smaken på å jobbe hjemmefra deler av tiden. Vi tror svaret er å bringe hjemmekontoret ut i lokalmiljøet gjennom nye nærkontorer. Da sikrer man tilgang til en fleksibel arbeidshverdag uavhengig av om man har råd til å kjøpe seg en større bolig med plass til hjemmekontor, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Mindre pendling betyr lavere utslipp

Det å ha fleksibel tilgang til en kontorplass nært hjemmet, vil kunne redusere trafikkbelastningen i rushtiden. Det vil kunne være med på å løse en del trafikale og miljømessige utfordringer i de større byene. Dermed kan OBOS Nærkontor, ikke bare bidra til å øke både produktivitet og fleksibilitet hos arbeidstakerne, men også til å redusere klima- og samfunnskostnadene av hverdagslogistikken betydelig.

– Nedstengningen under koronaepidemien har vist oss at det faktisk er mulig å få til miljøgevinster i form av lavere belastning på veiene i rushtrafikken. Dette er en dugnad som OBOS mer enn gjerne bidrar til, sier Kjørberg Siraj.

Les mer om OBOS Nærkontor her

 

Klargjøringen av lokaler i Kværnerbyen for OBOS Nærkontor er i gang. Fra venstre; entreprenør Hans Oskar Svartedal, Espen Alexander Lindkjølen (OBOS), Camilla Gjerset (GoGood), Kristin Djuve (GoGood)  og Fredrik Stabenfeldt (GoGood)

Foto: OBOS / Ane Larsson.