Foto av fem ledere i OBOS Eiendom foran Hammersborg Torg. Fra venstre Øystein Embretsen, Odd Rune Tenfjord, Tor Kjetil Dedekam Pedersen, Elisabeth Sverdrup Braaten og Thor L. Bareksten.

OBOS Eiendom klatrer på Norsk leietakerindeks

OBOS Eiendom forbedrer scoren i årets kundetilfredshetsundersøkelse, og øker med over fem poeng fra i fjor.

– Det er gledelig at våre kunder trives stadig bedre i våre eiendommer. Vi har jobbet godt gjennom året for å systematisere måten vi jobber med kundereisen på, med mål om å bygge langsiktige relasjoner til kundene våre. I OBOS Eiendom ønsker vi å utvikle handels- og kontorbygg med fokus på trivsel, langsiktighet og bærekraft. Slik skaper vi levende nærmiljøer der folk trives, og fornøyde leietakere som igjen er med å skape verdi, sier forvaltningsdirektør Thor L. Bareksten i OBOS Eiendom.

God kommunikasjon gir resultater

OBOS Eiendom øker med mer enn fem poeng fra 76 i fjor til 81 i år, og er dermed blant årets klatrere på listen. Det er spesielt innen områdene kommunikasjon, kundekontakt og responstid at kundetilfredsheten har økt betraktelig.

– Eiendommene våre er utgangspunktet for den oppfølgingen og dialogen vi legger opp til med våre kunder. I arbeidet med kundereisen har vi lagt vekt på at det skal være oversiktlig og tydelig for kunden hvem de skal forholde seg til, og hvilket ansvar som ligger i rollene som har kundekontakt. Her har vi fokusert mye på tilbakemeldinger og å dekke kommunikasjonsbehov. Dermed har vi også bygget en sterkere kultur med økt kundefokus, sier Bareksten.

Norsk leietakerindeks og den svenske søsterundersøkelsen Fastighetsbarometern kartlegger hvert år tilbakemeldinger fra mange tusen leietakere og flere millioner kvadratmeter utleieareal.

– Leietakerundersøkelsen er viktig og gir oss gode tilbakemeldinger vi tar med videre i kundearbeidet. Vi vet at kort responstid er viktig og jobber nå med å implementere et nytt CRM-system, som vil gi både raskere og enklere behandling. Det er viktig for oss å legge til rette for enda tettere kundeoppfølging gjennom blant annet vår kundeportal. Vi kommer til å fortsette satsingen på å være til stede og relevante, blant annet gjennom god kommunikasjon. Dette er ikke et arbeid som avsluttes, men som hele tiden utvikles slik at vi som gårdeier skaper verdi for våre kunder, avslutter Bareksten.