Bilde av OUS Mortensrud utenfra

OUS Mortensrud

Bygget ble ferdigstilt og overtatt i 2015, men nå har OUS Mortensrud behov for mer plass.

Dette bygget er på cirka 13.500 kvm og ble ferdigstilt og overtatt våren 2015. OUS Mortensrud, som er en del av Klinikk psykisk helse og avhengighet i Oslo Universitetssykehus, leier hele bygget.

Det ble i byggeprosjektet avsatt et område i 3. etasje som ikke ble innredet og som leies som et rålokale. OUS Mortensrud har behov for mer plass og det er derfor avtalt at vi innreder dette lokalet. Det vil bli innredet med behandlingskontorer, møterom og grupperom for DPS (Distrikt psykiatrisk senter) og BUP (Barn og ungdomspsykiatrisk avdeling). 

Arbeidene med dette er planlagt med oppstart i sommer og ferdigstillelse før jul 2020.

Det jobbes nå med å hente inn tilbud fra entreprenører.