Bilde av Tveita senter utendørs

Reduserte driftskostnader

OBOS Eiendom har hatt som mål å redusere felleskostnadene for våre leietakere i 2020, og har lykkes med det.

Driften av våre eiendommer har vært preget av koronapandemien. Vi startet tidlig med å regulere ned forbruket tilpasset nedstenging og hjemmekontor. Det har gitt en viss reduksjon på vaktmester, renhold og drift av tekniske anlegg.

Noen kostnader har økt på kjøpesentrene i forbindelse med pandemien, bl.a. som følge av økt bruk av antiback, ekstra renholdstiltak og nødvendig smittevask/desinfisering. Likevel har vi lykkes med å redusere kostandene totalt sett.

I høst var vi gjennom en betydelig utfordring i forbindelse med vekterstreiken. Utfordringene ble størst i forhold til åpning og lukking av våre kjøpesentre, som ble løst av egne ansatte i OBOS og med vaktmestere fra Coor. Leietakere og kunder merket også at det ble mer støy fra ungdomsgjenger uten at det ble registrert noen alvorlige hendelser.

 

Miljøtiltak

OBOS Eiendom investerte betydelige summer i etableringen av 6 solcelleanlegg i 2018. Målet var å produsere 1 000 000 kWh, det oppnådde vi i 2020 hvor vi produserte 970 000 kWh fornybar energi. Dette tilsvarer omtrent forbruket i 80 leiligheter.

OBOS Eiendom har besluttet å Breeam In Use sertifisere sine bygg. I 2020 var dette på plass i 4 bygg. Hensikten er at våre leietakere kan bruke dette til egne sertifiseringer, vi kan optimalisere driften og få et lavere CO2 avtrykk og ikke minst vise at OBOS har et sterkt fokus på miljøarbeid.

 

Driftskostnader

OBOS Felleskost som forvalter alle serviceavtaler har hatt som mål å redusere kostnader med 10 %. Dette ved bedre avtaler, mer optimal drift i forhold til service, behovsprøvde avtaler som varierer gjennom et år i tillegg til betydelig investeringer i bedre og mindre energikrevende tekniske anlegg.

I 2020 har vi reforhandlet 140 avtaler med en kontraktsverdi på MNOK 9,4. Etter forhandlinger endte kontraktsverdien på MNOK 8,4. Dette ga en besparelse på MNOK 1,0 (reduksjonen var på 11 %)

Resultatene for totale felleskostnader for vår portefølje i 2020 ble i overkant av MNOK 100. Regnet mot et budsjett på MNOK 115 og et regnskap for 2019 på MNOK 113 er dette hyggelige tall. Største innsparing er innenfor energi hvor kraftpris var veldig lav og gjennomsnittlig utetemperatur har vært høy. Hvis vi tar vekk effekten av en mild vinter og lave kostnader har OBOS Felleskost i 2020 spart hele 3 000 000 kWh, noe som tilsvarer forbruket i ca. 250 leiligheter. OBOS Eiendom arbeider svært bevisst med miljøarbeid og investerer betydelige beløp i tiltak som vil spare energi. Noen av tiltakene er å bygge om kjølemaskiner til å produsere varme.

«2020 var året med mange utfordringer, stengte butikker, vekterstreik og masse læring. Reforhandling av kontrakter, investeringer i miljøtiltak og ulike besparelser har ført til reduserte driftskostnader for mange av våre eiendommer det siste året. Dette jobber vi videre med i 2021», sier driftsleder Vidar Bjerkelund.

 

Hva gjør vi i 2021?

Før jul var vi ferdige med å reforhandle parkeringsavtale for en stor del av porteføljen vår. Målet er å fase ut systemet med parkeringslapp til et digitalt system med skiltgjenkjenning og digitale parkeringsautomater. Arbeidet er startet og vil bli ferdig i 1. kvartal. Enkelte butikker, legekontorer etc. kan nå etablere Ipader i sine lokaler hvor kundene kan registrere sine parkeringer. Tiltaket gjennomføres for å gi en bedre kundeopplevelse.

OBOS Eiendom etablerer nå en serviceportal i samarbeid med Coor. Portalen vil bedre tilgangen for kontakt med vår driftsavdeling og sørge for at Leietakerne får et kontaktpunkt. Det vil også bli mye lettere å bestille tjenester fra vår driftsleverandør. OBOS Eiendom vil gjennom dette systemet kunne kvalitetssikre alle henvendelser og tilrettelegge for at leietakere får best mulig service.

Vi kommer til å gjennomføre flere tiltak for å spare energi gjennom å etablere varmepumper og gjenvinne enda mer av bygningenes energi. Vi har som mål at et av våre eldste sentere skal bli så bra at vi ikke trenger å tilføre energi til fyrkjelene.

Tekst skrevet av Roger Kongerud, Direktør drift, OBOS Eiendom

 

Vidar Bjerkelund, driftsleder OBOS Eiendom.